Friday, March 1, 2024
More

  ชาววีแกนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โต 440% คาดมูลค่าทั่วโลกพุ่ง 2 แสนล้านบาทในปี 66

  รายงานเทรนด์การกินวีแกนจาก Bangkok Bank SME พบได้รับความนิยมขึ้นอย่างสูง

  ตลาดวีแกนจะเติบโตขึ้นถึง 200,000 ล้านบาทภายในปี 2566

  โดยข้อมูลจาก The Vegan Society เผยว่า แนวโน้มความนิยมการเป็นวีแกนจากทั่วโลกเพิ่มสูงมากถึง 987% จากปี 2560 โดยในปี 2561 ยอดขายของอาหารวีแกนเติบโตสูงถึง 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้บริษัทวิจัยตลาด Markets and Markets ได้คาดการณ์อีกว่า ตลาดวีแกนจะเติบโตขึ้นสูงถึง 200,000 ล้านบาทภายในปี 2566


  ซึ่งปัจจุบันพบว่าแนวโน้มการบริโภคอาหารมังสวิรัติในสหราชอาณาจักรที่มีประชากรชาววีแกนมากที่สุดในโลก โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่า 350% ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ขณะที่ในยุโรปประชากรมังสวิรัติมากที่สุดคือ เยอรมนี และสเปน ตามลำดับ

  ประเทศไทยมีชาววีแกนเพิ่มขึ้น 440% ในช่วง 4 ปี

  นอกจากนี้ เทรนด์วีแกนประเทศในทวีปเอเชียเองก็เติบโตรวดเร็วไม่แพ้ตะวันตก โดยเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่เป็นประเทศเกษตรกรรม มีทั้งพืชเศรษฐกิจ และวัตถุดิบสำคัญสำหรับการทำอาหารมังสวิรัติ

  ซึ่งจากผลสำรวจของบริษัทวิจัยการตลาดระดับโลกอย่าง Mintel ก็ได้พบว่าประชาชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชาววีแกนหน้าใหม่เพิ่มขึ้นถึง 440% ในช่วงระยะเวลาเพียง 4 ปี ตั้งแต่ 2555 – 2559 ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีอัตราการเติบโตของการบริโภคอาหารมังสวิรัติอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ประเทศไทยมีประชากรวีแกนสูงถึง 2.3 ล้านคน

  โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดอาหารวีแกนขยายตัวเพิ่มขึ้น มาจากการขยายตัวของกลุ่มผู้บริโภควีแกนด้วยเหตุผลต่าง ๆ อาทิ เพื่อสุขภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือต่อสู้เพื่อสิทธิสัตว์ รวมไปถึงกลยุทธ์การเจาะตลาดแบบเฉพาะเจาะจงผ่านทางสื่อ อินเตอร์เน็ต และโซเชียลมีเดีย

  วีแกน กลุ่มบริโภคเป้าหมายสำหรับการขยายตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่ม

  ด้วยความแรงของกระแสวีแกนที่นับวันจะขยายตัวมากขึ้น และตลาดเนื้อมังสวิรัติหรือเนื้อวีแกนซึ่งไม่เพียงแต่จะดึงดูดผู้บริโภคที่เป็นมังสวิรัติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้บริโภคอื่น ๆ ที่ใส่ใจต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมด้วย กลุ่มวีแกนจึงเป็นผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการขยายตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันในตลาดสินค้าทั่วไป (Mass Market) ที่สูงขึ้นทุกวัน

  ผู้ประกอบการไทยจึงควรติดตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคมังสวิรัติ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ผ่านการใช้วัตถุดิบที่หลากหลายของไทยในการปรุงแต่งอาหารวีแกน และรังสรรค์เมนูซึ่งมีรสชาติแปลกใหม่ให้สามารถทดแทนการบริโภคเนื้อสัตว์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้