Wednesday, April 24, 2024
More

  เก็บตก 9 งานทอล์คเปิดโลกความคิดสร้างสรรค์จากงาน BKKDW 2021

  ชวนย้อนชม 9 งานทอล์ค จากเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 หรือ Bangkok Design Week 2021 (BKKDW 2021) โดยผู้จัดอย่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA

  1. More than just hands holding : มิติใหม่ของอาเซียนร่วมใจผ่านศิลปะการแสดง


  โดย Bangkok International Performing Arts Meeting (BIPAM)
  เวทีเสวนาแนวทางการพัฒนาศิลปะการแสดงร่วมสมัย โดยความร่วมมือของการประชุมนานาชาติทางศิลปะการแสดงแห่งกรุงเทพมหานคร หรือ ไบแพม (BIPAM) นักจัดการศิลปะ ศิลปิน นักวิจารณ์ และนักวิชาการด้านศิลปะการแสดง

  เพื่อเปิดพื้นที่ให้ศิลปิน และบุคคลากรในวงการศิลปะการแสดง ทั้งไทยและนานาชาติได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และร่วมกันหาหนทางพัฒนาศิลปะแขนงนี้สู่อนาคตที่ดีขึ้น ผ่านการพูดคุยในรูปแบบ Lecture performance

  ลิงค์ More than just hands holding


  2. THE TALK : CREATE A BETTER CITY TOGETHER

  โดย Creative Economy Agency (CEA) x BrandThink
  ร่วมเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ ให้ดีกว่าในวันพรุ่งนี้ไปด้วยกัน ในเวทีเสวนา “Create a Better City Together” หัวข้อ “เราจะสร้างและเปลี่ยนแปลง ‘เมือง’ ให้ดีขึ้นได้อย่างไร ?” กับ 4 มุมมองจาก 4 สมองของคนเมือง จากมุมมองของนักคิด เจ้าของธุรกิจในชุมชน ภูมิสถาปนิก และผู้วางนโยบาย

  เช่น คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ปัญญาชนสยาม ผู้อาศัยในย่านบางรัก-เจริญกรุง เป็นต้น เพื่อร่วมกันมองหาและสร้างภูมิทัศน์ใหม่ในอนาคตให้กับกรุงเทพฯ โดยตั้งต้นที่ย่านเจริญกรุง

  ลิงค์ THE TALK


  3. RISC Openhouse: The 1st WELL Certified™ Office in Thailand

  โดย RISC
  การบรรยายเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ในหัวข้อ WELL Building Standard เพื่อร่วมกันมองหาแนวทาง และศักยภาพใหม่ ๆ ในการใช้ทรัพยากรอย่างไร ให้คุ้มค่าในวงการอสังหาริมทรัพย์

  ลิงค์ RISC Openhouse


  4. การออกแบบเพื่อสร้างอนาคตกับโพรทิโอไทป์

  โดย Design Future Build
  การเสวนาและการจัดแสดงงานในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ Protiotype’s Design Future Build การออกแบบและสร้างต้นแบบของอาคารที่ใช้เทคโนโลยีในยุคอนาคต ผ่านการออกแบบผสมผสานความรู้ทางคณิตศาสตร์ แบบจำลองข้อมูลอาคารโมดูลาร์และอินเตอร์เฟซ

  ลิงค์ การออกแบบเพื่อสร้างอนาคตกับโพรทิโอไทป์


  5. Brand’s Future Forum 2021: Adaptive Business

  โดย Creative Economy Agency (CEA) x Baramizi
  เวที Brand’s Future Forum พื้นที่ที่จะให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในการอัปเดตนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการสร้างแบรนด์ยุคใหม่ ให้มีมูลค่าธุรกิจในอนาคต เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมต่อการปรับตัวธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ภายใต้หัวข้อ “Adaptive Business” การปรับตัวของธุรกิจที่นอกจากอยู่รอดแล้วจะเติบโตต่ออย่างไรให้ทันกระแสของโลก

  ลิงค์ Brand’s Future Forum 2021: Adaptive Business


  6. Design Research Day

  โดย Creative Economy Agency (CEA)
  เวทีบรรยายนำเสนอ 11 โปรเจกต์งานวิจัยด้านการออกแบบ ภายในเวลาคนละ 20 นาที โดยนักสร้างสรรค์จากหลากหลายสาขา ที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์จากกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาต่าง ๆ

  ลิงค์ Design Research Day


  7. Material Futures: ทางเลือกวัสดุเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

  โดย Creative Economy Agency (CEA)
  เสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับวัสดุและเทคโนโลยีในอนาคต ที่ช่วยตอบสนองต่อวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal) ในหัวข้อ “Material Futures: ทางเลือกวัสดุเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” เมื่อเทคโนโลยีและวัสดุเพาะปลูกแห่งอนาคต จะสามารถช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

  เช่น นวัตกรรมหลอดดูดน้ำกินได้ วัสดุทางเลือกสำหรับเครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัยเทคโนโลยีเซนเซอร์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนวัสดุอัจฉริยะ “กราฟีน” ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในหลากหลายอุตสาหกรรมของโลก

  ลิงค์ Material Futures


  8. ลองทาย ลองTRY x SC ASSET, Powered by PechaKucha

  โดย Creative Economy Agency (CEA)
  ร่วมทำนายอนาคตกับ 20 นักสร้างสรรค์ ในยุค New Normal กับเพชะคุชะ 20 รูปภาพ x 20 วินาที : การนำเสนอแนวคิด ไอเดียสนุกๆ ผลงาน และความคิดเท่ ๆ จากนักสร้างสรรค์กว่า 20 คน เช่น ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม คุณอมตา จิตตะเสนีย์ และคุณกานดิศักดิ์ รื่นใจชน หัวหน้าสายงานออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม จาก SC ASSET เป็นต้น

  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความแปลกใหม่เหนือความคาดหมายแก่ผู้ชม ภายใต้ธีม “ลองทาย ลอง TRY” ที่จะให้นักสร้างสรรค์ในแวดวงต่าง ๆ มาลองทายถึงความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ พร้อมทั้งวิธีลงมือสร้างสรรค์และทำให้โอกาสเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงต่อไป

  ลิงค์ ลองทาย ลองTRY x SC ASSET


  9. Dreaming of Legend’s Path-Yosemite

  โดย Fotoclub BKK
  ร่วมพูดคุยประสบการณ์ตามรอย Ansel Adams กระทบไหล่ John Saxton และ Alan Ross และช่างภาพในตำนานอื่น ๆ ที่ Yosemite โดย ครูกันต์ สุสังกรกาญจน์ และ ทวีชัย สิริกุลธาดา

  ลิงค์ Dreaming of Legend’s Path-Yosemite

  ติดตามความสนุก และร่วมสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองยั่งยืนด้วยความคิดสร้างสรรค์ จากกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมภายในงาน BKKDW 2021 ได้ทาง BangkokDesignWeek