Monday, June 17, 2024
More

  พยากรณ์ดวงชะตา 6 นักษัตร มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน มิ.ย. 64 โดยซินแสมังกร อ.ธนากร ตันอาวัชนการ

  เปิดพยากรณ์ดวงชะตา 6 นักษัตร มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ และกุน เดือนมิถุนายน 2564 โดยซินแสมังกร อาจารย์ธนากร ตันอาวัชนการ  


  ปีมะเมีย

  เดือนน้ีหากคุณรู้จักฉวยโอกาส จะดวงดีแบบไม่คาดคิด มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนให้คุณสามารถทำอะไรแล้ว ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้รวดเร็วข้ึน คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพการงานไปในทางท่ีดี หากทำงานประจำ จะได้รับการโปรโมตให้ได้รับตำแหน่งที่สูงข้ึน

  โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวกับศิลปินนักร้องนักแสดงจะย่ิงดีมาก แต่สิ่งท่ีเป็นอุปสรรคในชีวิตท่ีจะนำปัญหามาให้กับคุณคือ การเข้าไปค้ำประกันให้กับพี่น้องเพื่อนฝูง คุณมีโอกาสเสียทรัพย์สินท่ีค้ำประกัน หรือเสียเงินไปกับเรื่องที่มิใช่เรื่องของคุณเอง 

  อีกทั้งต้องระวังผู้หญิงที่ชอบนินทาใส่ร้ายด้วยความอิจฉาคุณ วางเฉยไม่สนคนรอบข้าง แล้วชีวิตจะมีความสุขในเดือนนี้ครับ 

  ความรัก สำหรับคุณผู้ชาย ไม่ค่อยมั่นคง ทำให้คนรักหรือตัวคุณมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะดีหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณ หรือคนรักครับ

  ปีมะแม 

  ย่างเข้ากลางปี การงานของชาวมะแมจะมีทั้งดี และร้าย ข้อดีคือมีโอกาสได้ตำแหน่งหน้าที่การงานท่ีดีขึ้น เป็นผลพวงจากความสามารถเฉพาะตัว บวกกับความรับผิดชอบในหน้าที่ของคุณเอง ส่วนข้อเสียคือการงานจะมีอุปสรรคแทรกซ้อนเข้ามา จากการถูกใส่ร้ายป้ายสีของเพื่อนร่วมงาน 

  จนทำให้เกิดความหงุดหงิดวุ่นวายใจ คุณต้องหนักแน่นให้มาก ไม่หูเบา และมีสติทำใจให้เย็น ๆ นิ่ง ๆ เข้าไว้ ช่วงนี้เป็นช่วงท่ีมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้างคุณไม่ดีเท่าท่ีควร แถมคุณยังมีโอกาสท่ีจะเปลี่ยนงานหรือโยกย้ายที่ทำงานอีกด้วย 

  การเงิน จะไปได้สวยถ้าไม่โลภมากเกินไป หลีกเลี่ยงการเข้าไปค้ำประกันให้กับญาติพี่น้องเพื่อนฝูง 

  ความรัก สำหรับคุณผู้หญิงต้องระมัดระวังเก่ียวกับคำพูด เพราะอาจจะทำให้มีปัญหาในครอบครัวได้ ด้านสุขภาพยังแข็งแรงดี ไม่มีอะไรให้กังวลนัก

  ปีวอก

  เดือนนี้การงานมีอุปสรรคแทรกแซงเข้ามาหลายอย่าง แต่ใช่ว่างานจะหยุดชะงักลง เพราะคุณจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส จนสามารถทำให้งานมีความสำเร็จ และก้าวหน้าไปได้ โดยเฉพาะงานที่เก่ียวกับศิลปะ งานที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว หรือเป็นงานเชิงวิชาการ จะมีผลงานที่ได้รับการตอบรับดี คนที่ทำธุรกิจการค้า จะมีเทคนิคในการทำงานเพื่อให้ธุรกิจของคุณก้าวไปอีกระดับหนึ่ง 

  การเงินเดือนน้ีดีมาก เพราะคุณจะมีรายได้เข้ามาหลายทาง ท้ังจากงานประจำ งานพิเศษ รวมไปถึงเงินท่ีได้จากโชคลาภที่ได้รับโดยไม่คาดฝัน เพียงแต่รายได้แม้จะมีหลายทางก็จริง กลับมีรายจ่ายฟุ่มเฟือยที่สูงเกินตัว ทำให้ธุรกิจการค้าหมุนเงินไม่ทันได้ คนทำงานประจำจะขลุกขลัก ตอนปลาย ๆ เดือน 

  ความรัก ไม่ค่อยเข้าใจกันนัก ต่างไม่หนักแน่น จะทำให้เกิดปัญหาขัดแย้งกันสูง 

  สุขภาพ แข็งแรงขึ้นกว่าเดือนท่ีแล้ว

  ปีระกา

  เดือนนี้ชาวระกาที่ประกอบธุรกิจการค้าขาย จะมียอดขายดี ส่งผลต่อกำไรของธุรกิจ ถ้าดีอย่ารีบร้อนขยายสาขา หรือดื้อรั้นจนเกิดความผิดพลาดได้ ควรรอจังหวะเวลาท่ีใช่กว่านี้สักหน่อย แล้วจะได้ผลดีแน่นอน 

  คนท่ีทำงานประจำ มีรายได้ตามปกติ มีผลประโยชน์งอกเงยเพิ่มขึ้นจากด้านศิลปะ หรืองานท่ีใช้เทคนิคความสามารถพิเศษ เป็นช่วงท่ีการเงินเข้ามาจากการทำงานครับ หากมีปัญหาติดขัดอะไร คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไปได้ด้วยตัวเอง หรือมีคนช่วยเหลือ สนับสนุนให้สำเร็จลุล่วงไปได้ 

  ด้านความรัก หวานชื่นดี สำหรับคนโสดอยู่จะมีความก้าวหน้าไปถึงขั้นบอกรัก หรือทาบทามสู่ขอกันเลย ส่วนคนท่ีมีครอบครัวแล้ว คุณยังคงได้รับความรัก และการเอาใจใส่อย่างดี เป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์ จึงเป็นท่ีช่ืนชอบท้ังกับคนรักและคนรอบข้าง 

  สุขภาพ ต้องระวังเกี่ยวกับผิวหนัง ระบบหายใจ และลำไส้ เจ็บปวดอย่าทน ปรึกษาคุณหมอก็ไม่เสียหายนะครับ

  ปีจอ

  เดือนนี้มีเกณฑ์โดนใส่ร้ายป้ายสีให้เสียชื่อเสียงจากคนที่ไม่หวังดี ถ้ารุนแรงอาจเป็นคดีความฟ้องร้องได้ ชาวจอต้องทำใจจากศัตรูที่เกิดจากความเย่อหยิ่ง อวดดี ใจร้อน และชอบเอาชนะของคุณ การทำงาน ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อย แต่เป็นไปอย่างกระตือรือร้น งานที่ทำร่วมกันเป็นทีม หรือธุรกิจร่วมหุ้น ถ้าออมชอมกันแล้วมีโอกาสสำเร็จสูง 

  ความรัก สำหรับผู้หญิงไม่ค่อยได้ดังใจนึก จนกลายเป็นมีปัญหากับคนรัก คนโสดจะรักจะชอบใครก็ควรเช็กให้ดี ว่าคนท่ีมาจีบน้ันโสดสนิทหรือเปล่า จะได้ไม่เกิดปัญหาตามมา 

  การเงิน หมุนเงินไม่ทัน มีเหตุให้ใช้จ่ายจากการชอบช่วยเหลือผู้อื่นจนเกินไป ถ้าไม่อยากรับรู้มากไปก็ไม่วุ่นวาย คนทำงานประจำ จะมีความเป็นผู้นำอย่างเด่นชัด จึงทำให้มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้างานค่อนข้างสูง ส่งผลดีกับงานรับราชการ ทหาร ตำรวจ ที่ทำให้มีอำนาจหน้าที่เพิ่มข้ึน สุขภาพ แข็งแรงดีครับ

  ปีกุน

  เดือนนี้ดวงขึ้น ๆ ลง ๆ คนทำงานประจำต้องทำใจกับเจ้านายที่มักสร้างปัญหาจนยุ่งยาก และวุ่นวายใจ การวางแผน หากไม่รอบคอบ หรือเกิดความขี้เกียจ จะยิ่งทำให้งานยุ่งยากซับซ้อน มีอุปสรรคมากขึ้น 

  การงาน มีการเปลี่ยนแปลง เพศตรงข้ามทำให้เสียหาย มีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะญาติพี่น้อง หรือเพื่อนฝูง 

  ความรัก สำหรับคนมีคู่จะไม่ค่อยสนใจกัน หรือมีเหตุให้ต้องห่างกัน คนโสดที่กำลังเมียงมองกัน มีโอกาสเปลี่ยนใจและถอยห่าง คุณผู้หญิงไม่ค่อยสมหวังเกี่ยวกับความรัก 

  สุขภาพกาย สุขภาพใจ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือไม่ค่อยดีนัก ความเครียดวิตกจริตจะยิ่งทำให้ร่างกายถดถอยมากขึ้น 

  แต่การเงินกลับดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้ว ทั้งจากรายได้ประจำ และจากรายได้จรที่มาจากการเสี่ยงโชค คุณมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์ ทำให้ได้เงินเข้ามาแบบไม่คาดฝัน แต่คุณก็ใช้จ่ายไปกับของฟุ่มเฟือยไม่เบาเลยเหมือนกัน