Thursday, June 20, 2024
More

  พยากรณ์ดวงชะตา 6 นักษัตร มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน ส.ค. 64 โดยซินแสมังกร อ.ธนากร ตันอาวัชนการ

  เปิดพยากรณ์ดวงชะตา 6 นักษัตร มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ และกุน เดือนสิงหาคม 2564 โดยซินแสมังกร อาจารย์ธนากร ตันอาวัชนการ  


  ปีมะเมีย

  เดือนนี้ชาวมะเมียจะทำอะไรมักมีคนมาสนับสนุนช่วยเหลือตลอด การพบปะติดต่อเจรจาประสบความสำเร็จ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น อาจย้ายที่ทำงานหรือที่อยู่ที่อาศัย หรือตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น การทำงานก้าวหน้า เป็นช่วงท่ีชีพจรลงเท้า 

  คุณมีเกณฑ์เดินทางไปทำงานหรือท่องเท่ียวต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ การสอบแข่งขันจะสามารถเอาชนะศัตรูคู่แข่งไปอย่างง่ายดาย 

  การเงินดีขึ้น เพราะมีเงินทองเข้ามาจากการลงทุนลงแรงไป และยังดวงดีจากการเสี่ยงโชค เป็นลาภลอยที่เข้ามาแบบไม่คาดคิด ทำให้การเงินมีสภาพคล่องดี คุณได้ใช้จ่ายคล่องมือ จนบางคร้ังก็สุรุ่ยสุร่ายแบบไม่คิดหน้าคิดหลัง 

  แถมยังสปอร์ตช่วยเหลือคนรอบข้างมากขึ้น แม้ไม่เหลือเงินเก็บแต่ก็ได้ใช้จ่ายแบบสะใจ ยิ่งให้ใครยืมเงินไป ต้องทำใจกับหน้ีที่มีโอกาสสูญหายไปแบบไร้ร่องรอย

  ปีมะแม 

  เดือนนี้ธุรกิจการค้าของชาวมะแมค่อนข้างราบรื่น เพราะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือให้ทำอะไรสำเร็จลุล่วง แต่งานมากใช่ว่ารายได้จะดีตาม งานท่ีทำ ผลตอบแทนมักไม่คุ้มค่าเหนื่อย แต่อย่าเพิ่งเก่ียงงาน เพราะบางงานมีผลดีในอนาคต ทำงานประจำจะได้รับคำชมเชยจากเจ้านาย ธุรกิจท่ีมีหุ้นส่วนก็เข้ากันได้ดี 

  การเงินคล่องมือ เพราะมีโชคลาภลอยเข้ามาอีกทางหน่ึง เพียงแต่รายจ่ายค่อนข้างสูง ทำให้เก็บเงินไม่ได้ ถ้ามือเติบเกินไปจะวุ่นวายช่วงปลายเดือน 

  ความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ไม่ค่อยปรองดองกันเท่าไร แม้แต่ความสัมพันธ์กับวงศาคณาญาติก็ไม่ค่อยดีนัก การขัดแย้งกันบ้างเป็นธรรมดาของคนอยู่ใกล้ชิดกัน เพียงแต่ปล่อยวางให้ชีวิตมีความสุข 

  สุขภาพของคุณเองไม่น่าห่วง ห่วงก็แต่ผู้สูงอายุในบ้าน ท่ีอาจเกิดเจ็บป่วยกะทันหันได้ครับ

  ปีวอก

  เดือนนี้ธุรกิจการค้ามีเกณฑ์ขาดทุน ถ้าไม่วางแผนให้รอบคอบในช่วงต้นเดือน ถ้าคุณคิดที่จะขยับขยายการลงทุน พึงระวังการเกิดความเสียหายขึ้น ทางที่ดีควรรอจังหวะ และโอกาสที่พร้อมกว่าน้ี ย่ิงเป็นธุรกิจท่ีมีหุ้นส่วนด้วย จะมีโอกาสเกิดปัญหากับหุ้นส่วนได้ง่าย 

  หากไม่ออมชอมกัน ก็อาจจะแตกหักกันได้เลย เป็นช่วงท่ีคุณตัดสินใจเด็ดขาด กล้าได้กล้าเสีย และมีความเป็นผู้นำสูง คุณจะนำเทคนิค และความสามารถเฉพาะตัวเข้ามาช่วยให้การทำงานสำเร็จเร็วขึ้นได้ ความขยันและกระตือรือร้นจะย่ิงช่วยให้สำเร็จ 

  ความรัก สำหรับคนท่ีคิดจะมีใหม่มีสิทธิ์ลุ้น หรือเจอคนถูกใจ 

  การเงิน ต้องระวังคนฉ้อฉลหลอกลวง การจ่ายเงินให้ใครต้องรอบคอบ 

  สุขภาพไม่ค่อยดีนัก ทำอะไรอย่าประมาท มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถ้าเลินเล่อครับ

  ปีระกา

  เดือนนี้ชาวระกาจะมีการรวมตัวกันเป็นหมู่คณะ เพื่อร่วมกันหาเสียงหรือรณรงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีการแข่งขัน ซึ่งคุณจะได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมนั้น ๆ 

  การทำงาน ถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรต้องรอบคอบ ระมัดระวังให้มากขึ้นสักหน่อย เพราะเป็นช่วงที่มีเกณฑ์เกิดการผิดพลาดได้ง่าย แบบทำไปแล้วเหนื่อยเปล่า การช่วยเหลือใครไป ไม่ต้องหวังว่าเขาจะเห็นความดี คุณมีโอกาสถูกใส่ร้ายป้ายสีลับหลังทำให้เสียความรู้สึก 

  การคบหาสมาคมกับเพื่อนใหม่ ๆ ต้องระวังคำพูด และอย่าเพิ่งเชื่อใจจนเกินไป คุณมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเสียทองไปจากการตัดสินใจเร็วจนเกิดความผิดพลาด 

  เก็บเงินไม่อยู่ มีเรื่องให้เสียเงิน คุณจะเกิดอาการหลง ๆ ลืม ๆ ข้าวของสำคัญ หรือทำทรัพย์สินมีค่าหล่นหาย มีสติให้มากครับ 

  สุขภาพผิวเผิน ดีขึ้นกว่าเดือนก่อน แต่ต้องระวังโรคเก่ากำเริบแล้วเรื้อรัง

  ปีจอ

  เดือนน้ีคุณจะมีแนวความคิดอะไรใหม่ ๆ ที่ไม่ค่อยเหมือนใคร เป็นช่วงที่การงานมีการแข่งขันสูง และชีพจรลงเท้าสักหน่อย จึงทำให้ต้องเดินทางไปโน่นนี่นั่นตลอด โดยเฉพาะการเดินทางออกจากถิ่นท่ีอยู่ ก็จะย่ิงช่วยให้กิจการงานก้าวหน้าข้ึน 

  และประสบความสำเร็จในเรื่องการพบปะติดต่อ เจรจา หรือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปในทางที่ดี อาจย้ายที่ทำมาหากิน ที่อยู่อาศัย รวมไปถึงการได้ปรับตำแหน่งหน้าที่การงาน จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น 

  แต่ต้องระวังคนอื่นสร้างปัญหาให้เกิดความยุ่งยาก โดยเฉพาะเรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่จะผูกมัดตัวเองได้ จึงควรละเอียดรอบคอบให้มากข้ึน 

  ความสามัคคีในหมู่พี่น้องเพื่อนฝูง รวมท้ังความสัมพันธ์กับคนรักหรือญาติผู้ใหญ่ของคนรัก ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่ควรมองข้ามความรู้สึกของกันและกันไปเลยครับ

  ปีกุน

  เดือนนี้ชาวกุนรู้สึกปลอดโปร่งราบรื่นขึ้น การงาน จะประสบความสำเร็จจากคนอุปถัมภ์ท่ีสนับสนุนช่วยเหลือ ให้ทำอะไรลุล่วงไปได้ง่ายและรวดเร็ว หากมีโครงการในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ คุณจะวางแผนธุรกิจได้แยบยลจนประสบความสำเร็จ งานด้านวิชาการ ศิลปิน นักร้อง ทหาร ตำรวจ ดีและคึกคักมากขึ้น 

  การเงิน ได้มาจากการทำงานล้วน ๆ อย่าหวังพึ่งโชคลาภ คุณจะใช้จ่ายอย่างประหยัด และรักษาเครดิตดี หากจำเป็นต้องช่วยเหลือใคร อย่าคาดหวังผลจนเกินไป เพียงแต่ต้องทำใจ เพราะจังหวะน้ีชาวกุนทำคุณคนไม่ข้ึนหรอกครับ เผลอ ๆ ถูกแว้งกัดเอาอีก 

  แต่ความรักค่อนข้างวุ่นวายจากเสน่ห์ที่แรงเกิน กลายเป็นดาบสองคมสำหรับคนท่ีมีคนรักอยู่แล้ว และควรระวังท่ีจะเกิดเหตุร้ายอันไม่คาดคิด ตลอดจนการปล้นจี้ชิงทรัพย์ ทำให้สูญเสียเงินทอง และของรักโดยไม่คาดคิด