Thursday, February 22, 2024
More

  อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง แหล่งรวมภาพ 12 อุทยานประวัติศาสตร์ในมุมที่อาจไม่เคยเห็น

  กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ชวนคนไทยที่กำลัง work from home เข้าชม “อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง” ที่สามารถชมลวดลาย และมุมมองที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากในสถานที่จริง เช่น ยอดพระปรางค์ ยอดเจดีย์ และภาพมุมสูง ผ่านทางเว็บไซต์ http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/


  โดย อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง หรือ Virtual Historical Park เป็นการรวบรวมอุทยานประวัติศาสตร์ 12 แห่ง ทั่วประเทศมาไว้บนเว็บไซต์ ประกอบด้วย


  1. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย


  2. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


  3. อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


  4. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  5. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี


  6. อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์


  7. ปราสาทเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์


  8. อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา


  9. อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว


  10. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์


  11. อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี


  12. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี

  นอกจากนี้ ภายในเว็บไซต์ยังมีการบอกรายละเอียดตั้งแต่ประวัติความเป็นมา แผนที่ คลังข้อมูล รวมไปถึงโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ที่อยู่ภายในแต่ละอุทยานประวัติศาสตร์อย่างละเอียด ซึ่งรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งยังมีภาพประกอบ ทั้งภาพสถานที่ ภาพแผนที่ ภาพโบราณสถาน/โบราณวัตถุ และภาพมุมสูงซึ่งทำให้มองเห็นอุทยานประวัติศาสตร์โดยรอบได้