Tuesday, December 6, 2022
More

  ชูสถานที่ท่องเที่ยวใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นต้นแบบ​แหล่ง​ท่องเที่ยววิถีใหม่

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดันอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นต้นแบบของแหล่งท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการให้บริการในแนวทางของวิถีปกติใหม่หรือนิวนอร์มัล

  สัตหีบเมืองต้นแบบนิวนอร์มัล

  กองทัพเรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดชลบุรี จัดงานแถลงข่าวโครงการสัตหีบเมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal” ดันอำเภอสัตหีบ เป็นต้นแบบของแหล่งท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการให้บริการในแนวทางของวิถีปกติใหม่ (New Normal) ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย​ (Amazing​ Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเชิญชวนให้ประชาชนกลับมาเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์ COVID-19 อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้ว


  นำโดย พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือและผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวกองทัพเรือ นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์  รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบตรามาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA) ในประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 4 แหล่ง ได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ภายใต้การดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย (เกาะแสมสาร) ภายใต้การดูแลของกองเรือยุทธการ (กร.) ศูนย์บริการหาดทรายแก้ว ภายใต้การดูแลของโรงเรียนชุมพล หาดนางรำหาดนางรอง ภายใต้การดูแลของฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.)

  นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย​ (Amazing​ Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA) ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้ อันจะช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรม