Friday, June 14, 2024
More

    คมนาคมชูท่าเรือบางตะบูน บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เป็นแลนด์มาร์กท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

    เพชรบุรี ติดท็อปลิตส์ทุกครั้งเมื่อเอ่ยถึงจังหวัดน่าเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ล่าสุด กระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ดูงานท่าเรือบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นท่าเรือพื้นบ้านวิถีชุมชน เพื่อส่งเสริมสู่การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

    บางตะบูน ท่าเรือพื้นบ้านวิถีชุมชน


    นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ท่าเรือบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นท่าเรือพื้นบ้านวิถีชุมชน โดยเฉพาะอาชีพการประมง และเป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากมักนิยมเดินทางมาลงเรือ เพื่อออกไปชมวาฬบรูด้า ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่ว่ายเข้ามาหาอาหารบริเวณอ่าวไทยตอนบน

    ทั้งนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรีให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว มาตรฐานของเรือนำเที่ยว รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาการทิ้งขยะลงในทะเล จึงได้เน้นย้ำให้กวดขันเข้มงวดผู้ประกอบการเรือต้องจัดเก็บขยะต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวนำติดตัวลงเรือไปให้นำกลับมาทั้งหมด เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลและอนุรักษ์สัตว์ทะเลต่อไป