Friday, December 9, 2022
More

  สทบ.ดันดอยตาปัง อ.สวี จ.ชุมพร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงท้องถิ่น สร้างรายได้ให้ชุมชน

  รัฐดันโครงการท่องเที่ยวดอยตาปังตำบลเขาทะลุอำเภอสวีจังหวัดชุมพรให้เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

  ดอยตาปัง จ.ชุมพรแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน

  นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ผอ.สทบ.) ลงพื้นที่กองทุนหมู่บ้านบนดอย หมู่ที่ 7 ตำบลเขาทะลุอำเภอสวีจังหวัดชุมพรตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้พบปะกับตัวแทนกองทุนหมู่บ้านบนดอยและผู้นำชุมชนหมู่บ้านบนดอยตำบลเขาทะลุอำเภอสวีจังหวัดชุมพร


  โดยระบุว่า หลังการแพร่ระบาดของ โควิด-19 นั้นแม้ปัญหาจะเริ่มคลี่คลายแล้วก็ตามการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นเรื่องสำคัญของรัฐบาลที่ต้องหันมาพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศหลังจากมีคนไทยหลายล้านคนย้ายกลับไปอยู่ในต่างจังหวัดช่วงที่ตกงานเพราะไวรัสโควิด

  นายรักษ์พงษ์ เปิดเผยว่า สทบ.พร้อมให้การสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามนโยบายของทางรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดรายได้แก่คนในท้องถิ่นโดยเฉพาะการพยายามที่จะให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นวิถีของชาวบ้านซึ่งโครงการท่องเที่ยวดอยตาปังแห่งนี้มีการบริหารจัดการอย่างดีที่สำคัญคือประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการกองทุนสามารถนำเงินที่มีอยู่สร้างความมั่นคงให้แก่คนในชุมชนและมีรายได้ต่อเนื่องด้วย

  ด้านนโยบายความช่วยเหลือของรัฐบาล จะมุ่งเน้นไปสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาด้านขนส่งและการท่องเที่ยวชุมชน กองทุนหมู่บ้านกว่า 79,604 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ ถือเป็นกระดูกสันหลังของชาวบ้าน ต้องเชื่อมโยงกันเอง และร่วมมือกับพันธมิตรในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต ด้านวิชาการ และด้านการตลาด ทำให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นสร้างความเติบโตเข็มแข็งทางเศรษฐกิจ ขณะนี้ทุกหมู่บ้านในทุกภาคมีความตื่นตัวสูงมาก และต้องการมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น