Friday, December 1, 2023
More

  หลีกหนีความวุ่นวาย ที่เกาะหมาก จังหวัดตราด

  หลายคนเดินทางไกลไปยังเกาะหมาก จังหวัดตราด แล้วอยากจะใช้เวลาบนเกาะแห่งนี้ไปนานๆ เพราะความโดดเด่นนั้น นับตั้งแต่การมีธรรมนูญประจำเกาะอันเสมือนการประกาศของชาวท้องถิ่นที่จะดำเนินทิศทางการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน พร้อมทั้งรักษาเอกลักษณ์ในสิ่งที่เป็นให้คงอยู่ต่อไปนานๆ ได้แก่ ความเงียบสงบ ความมีมนุษยสัมพันธ์อันดี และการรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นหัวใจสำคัญของธรรมนูญเกาะหมาก


  เกาะหมาก แหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ

  เกือบ 40 ปีก่อน ผู้บุกเบิกบนเกาะเริ่มต้นใช้เป็นพื้นที่การเกษตรเลี้ยงชีพ ก่อนที่เกาะอันห่างไกลจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหล่าแบคแพ็คเกอร์ต่างชาติ ดั้นด้นมาปลีกวิเวกหนีจากความวุ่นวายมองหาเกาะสงบๆ พักผ่อนหย่อนใจ จึงมีส่วนช่วยให้เกาะค่อยๆ ปรับหาความเป็น ตัวตนที่แจ่มชัด เพราะรีสอร์ท หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ทยอยเกิดขึ้นมาบนเกาะต่างยึดถือรูปแบบที่เคารพต่อธรรมชาติและชุมชน

  2-3 ปีที่ผ่านมา นอกจากมีธรรมนูญประจำเกาะแล้ว มีการขยับฐานะชมรมท่องเที่ยวมาเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ช่วยกันดูแลการท่องเที่ยวให้เป็นแบบ Low Carbon การลดใช้พลาสติก การจัดการเรื่องขยะให้เป็นรูปธรรม การ  ไม่สนับสนุนกีฬาทางบกและทางทะเลที่ใช้เครื่องยนต์เสียงดังสร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชน ฯลฯ

  เกาะหมากจึงคล้ายกับคัดสรรผู้มาเยือนไปในตัว โดยความเงียบสงบที่ยังรักษาความงามของธรรมชาติบริสุทธิ์เอาไว้ได้แทบไม่ต่างจากยุคก่อน ก็ไม่น่าแปลกใจหากใครๆ อยากจะหามุมสวยๆ บนเกาะพักผ่อนเงียบๆ หนีจากความวุ่นวายได้อย่างแท้จริง

  การเดินทางไปเกาะหมาก

  มีสปีดโบ๊ทจากท่าเรือแหลมงอบ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง มีเรือไป-กลับ เพียงวันละ 6 เที่ยว ดังนั้นจำเป็นต้องจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทางเท่านั้น ค่าโดยสารจำหน่ายแบบรวมไป-กลับ 900 บาท