Sunday, September 24, 2023
More

  4 หมู่บ้านกลางน้ำ วิถีชีวิตน่าหลงใหล

  หมู่บ้านไม่จำเป็นต้องอยู่บนผืนดินเสมอไป เพราะชุมชนหลายแห่งบนโลก อาศัยอยู่เหนือผืนน้ำ ดำรงชีวิตหาเลี้ยงชีพกันมาเนิ่นนานนับตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษ จนกลายเป็นวิถีชีวิตคนกลางน้ำที่มีเอกลักษณ์ของการปรับตัวเข้าสภาพแวดล้อม และยังต่อยอดพััฒนามาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้วัฒนธรรมได้อีกด้วย

  Tonle Sap – Cambodia


  ทะเลสาบโตนเล ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีความกว้างใหญ่มากที่สุดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เกิดจากสายน้ำเล็กๆจากแม่น้ำโขงที่ไหลมารวมกัน

  โตนเล สาบ มีอีกชื่อเรียกว่า ทะเลสาบเขมร ด้วยอาณาเขตมากกว่า 7,500 ตารางกิโลเมตร และครอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวดในกัมพูชา ทำให้เกิดระบบนิเวศอันมีความหลากหลาย มีปลาชุกชุมมากกว่า 300 ชนิด ประชากรที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบจึงล้วนประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก และอาศัยอยู่ในบ้านที่มีลักษณะเป็นแพลอยน้ำ ที่ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่รอบ ๆ ทะเลสาบแห่งนี้มีเสน่ห์อย่างมาก

  Uros – Bolivia/Peru

   

  ชาวอูรอส ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะลอยน้ำที่สร้างขึ้นจากฟางต้นกก มีชื่อพื้นเมืองว่า โทโทรา ในพื้นที่ทะเลสาบตีตีกากา ทางตะวันออกของประเทศโบลิเวียครอบคลุมประเทศเปรู ภาพของผืนน้ำสีน้ำเงินเข้มตัดกันสีเหลืองของต้นโทโทราและสีสันจากเครื่องแต่งกายของชาวอูรอส เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความน่าตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้เสมอ และคงไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการได้นอนค้างคืนในบ้านต้นกก บนเกาะลอยน้ำแห่งนี้สักคืน

  ด้วยความเป็นหมู่บ้านลอยน้ำขนานแท้ ชาวอูรอส จึงแทบพูดภาษาสเปนไม่ได้ ต่างจากชาวโบลิเวียหรือเปรูที่อาศัยบนพื้นดิน แต่ก็มีเอกลกษณ์อย่างภาษา Aimara ซึ่งเป็นภาษาเก่าแก่ของชนเผ่าหนึ่ง

  Halong Bay – Vietnam

  ภูเขาหินปูนสูงตั้งตระหง่าน เกาะน้อยใหญ่ที่ปกคลุมด้วยป่าสีเขียวชอุ่มและผืนน้ำสีมรกตของอ่าวตังเกี๋ย ทำให้ฮาลองเบย์เป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเวียดนามเหนือ และยังได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกมาตั้งแต่ปี 1994 โดยมีกิจกรรมล่องเรือเป็นไฮไลต์หลักของการเยี่ยมชมทัศนียภาพอ่าว เดินสำรวจถ้ำ พายเรือคายัค และเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวประมงซึ่งตั้งถิ่นฐาน ประกอบอาชีพกันในบริเวณนี้

  ตำนานที่ชาวเวียดนามเล่าขาน กล่าวว่าอ่าวแห่งนี้มีมังกรคอยปกป้อง อาศัยอยู่บนสรวงสรรค์เหนืออ่าวฮาลอง หากมีเหตุการณ์ใดที่มีผู้รุกรานจากทะเลมาสู่เวียดนาม พระเจ้าก็จะขอร้องให้มังกรสร้างปราการธรรมชาติขึ้นเพื่อปกป้องผู้คนเบื้องล่าง

  Inle Lake – Myanmar

  การทำอาชีพประมงของชาวชาวอินทา ที่อาศัยอยู่บริเวณริมทะเลสาบอินเล รัฐฉาน มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครในโลกเลยก็ว่าได้ นั่นคือ ใช้เท้าบังคับทิศทางเรือ แทนการใช้มือ อีกเสน่ห์หนึ่งของวิถีชีวิตริมสายน้ำคือบ้านของพวกเขาที่ยกพื้นสูงบนเสาไม้และมุงผนังด้วยจากตั้งอยู่กลางน้ำ รายล้อมไปด้วยสวนผักลอยน้ำจากภูมิปัญญาดั้งเดิม ซึ่งผูกพันกับสายน้ำอย่างที่แยกจากกันไม่ได้