Thursday, June 20, 2024
More

  กทม.เร่งสำรวจเส้นทางเที่ยวแม่น้ำสายประวัติศาสตร์ พร้อมเชื่อมสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา

  กรุงเทพมหานคร (กทม.) ทำการสำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวแม่น้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวฝั่งธนบุรี

  สำรวจแหล่งท่องเที่ยวแม่น้ำประวัติศาสตร์ คลองชักพระคลองบางกอกใหญ่คลองบางกอกน้อย

  กรุงเทพมหานคร (กทม.) ทำการสำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวแม่น้ำประวัติศาสตร์ คลองชักพระคลองบางกอกใหญ่คลองบางกอกน้อย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฝั่งธนบุรี ในพื้นที่ 5 เขตประกอบด้วย


  เขตบางกอกน้อย

  เขตบางกอกใหญ่

  เขตตลิ่งชัน

  เขตภาษีเจริญ

  เขตธนบุรี

  รวมระยะทาง 18 กม. โดยมีผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้บริหารเขตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ ท่าเรือวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย ถึงท่าเรือวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เขตธนบุรี

  เริ่มสำรวจเส้นทางจากท่าเรือวัดสุวรรณาราม

  โดยเริ่มสำรวจเส้นทางจากท่าเรือวัดสุวรรณาราม ถนนจรัญสนิทวงศ์ 32 สำรวจคลองบางกอกน้อยซึ่งเดิมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าก่อนขุดคลองลัดบางกอกชมสถานที่สำคัญเช่นวัดศรีสุดารามที่เคยเป็นวัดชีปะขาวในสมัยกรุงศรีอยุธยาวัดภาวนาภิรตาราม ล่องเรือผ่านเส้นทางสู่คลองชักพระซึ่งเป็นชื่อเกี่ยวข้องกับประเพณีชักพระที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดนางชีเข้าสู่เขตภาษีเจริญจากนั้นเดินทางถึงวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันย้อนอดีตสายน้ำเจ้าพระยาสมัยกรุงศรีอยุธยาผ่านสถานที่สำคัญต่างๆอาทิ

  วัตตลิ่งชัน

  ตลาดน้ำตลิ่งชัน

  วัดช่างเหล็ก

  คลองบางระมาด

  ย่านชาวสวนคลองบางเชือกหนัง

  สู่คลองมอญ

  ย่านบ้านศิลปินแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนในย่านเก่าที่เข้ากับงานศิลปะ

  วัดกำแพงบางจาก

  ทั้งยังมีวัดโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาที่งดงามท่ามกลางความร่มรื่นของธรรมชาติ ผ่านวัดนวลนรดิศ วัดประดู่ฉิมพลี ผ่านคลองภาษีเจริญ วัดปากน้ำ คลองด่าน คลองบางหลวง เพื่อเดินทางสู่ย่านตลาดพลู

  ตลาดพลูแหล่งประวัติศาสตร์ย่านอาหารอร่อย

  โดยตลาดพลูนับเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ย่านอาหารอร่อยอาทิ

  วัดราชคฤห์วรวิหาร

  วัดบางยี่เรือเหนือที่ได้รับการบูรณะโดยพระยาพิชัยดาบหัก

  วัดอินทารามวรวิหารวัดสำคัญของฝั่งธนบุรีที่มีมาตั้งแต่อยุธยา

  พระเจดีย์กู้ชาติที่บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  ถิ่นฐานบ้านขุนนางย่านชาวลาวบางไส้ไก่

  ถิ่นฐานชาวมอญที่วัดประดิษฐาราม

  ทั้งถิ่นแขกที่กุฎีเจริญพาศน์ และกุฎีต้นสน สู่วัดหงส์รัตนารามวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระแสน และพบหลวงพ่อทองคำ รวมถึงสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมัสยิดต้นสนสถานที่สำคัญของชุมชนมุสลิมสมัยอยุธยา และจุดสุดท้ายวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ปากคลองบางกอกใหญ่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่เขตธนบุรี

  ลงเรือสำรวจการฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิด-19 รวมระยะทาง 18 กม.

  นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่ กล่าวว่า การลงเรือสำรวจเส้นทางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามนโยบายของ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล...อัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครมีผลส่งเสริมทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนรากหญ้าพร้อมผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก

  สำหรับเส้นทางระยะทางประมาณ 18 กม. ที่สำรวจนั้นเป็นเส้นทางที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดเป็นนโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องจากมีความสวยงามมีศิลปวัฒนธรรมอารยธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศหลายคนอาจยังไม่เคยได้สัมผัส

  และเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเก่าแก่ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยคือกรุงธนบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายจุด และตลาดจำหน่ายสินค้าของกินของใช้ที่มีชื่อเสียงเก่าแก่หลายแห่ง และสามารถเชื่อมต่อสู่สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา (Chao Phraya Sky Park) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการท่องเที่ยวไปยังคลองโอ่งอ่างและย่านเยาวราชได้อีกด้วย

  ทั้งนี้จากการสำรวจเส้นทางพบว่ากรุงเทพมหานครต้องปรับปรุงในหลายๆเรื่องเช่นความสะอาดการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำที่พบว่าบางช่วงของคลองแคบมากเรือไม่สามารถสัญจรสวนกันได้ความปลอดภัยของท่าน้ำและท่าเทียบเรือ ซึ่งกรุงเทพมหานครจะรวบรวมปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านฝั่งธนบุรีดังกล่าวประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้คือการเพิ่มเสน่ห์ให้กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกต่อไป