Saturday, May 25, 2024
More

  ตลาดสุขใจ ความยั่งยืนของสังคมเกษตรอินทรีย์

  การบริโภคอาหารปลอดภัยและผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ถือเป็นกระแสหลักกระแสหนึ่งของผู้คนในปัจจุบัน ซึ่งหากจะกล่าวถึงศูนย์รวมสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย ชื่อของ “ตลาดสุขใจ” คงเป็นหนึ่งในใจของใครหลายคน

  โดยภายในตลาดสุขใจทีตั้งอยู่ในสวนสามพราน ภายใต้มูลนิธิสังคมสุขใจ และการสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นพื้นที่จัดหน่ายผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ ร้านวิสาหกิจเพื่อสังคมสุขใจออร์แกนิก ศูนย์อาหาร รวมถึงของฝาก ที่ส่งตรงจากมือเกษตรกรที่รักในวิถีเกษตรธรรมชาติสู่ผู้บริโภค อันเกิดขึ้นจากความมุ่งหวังในการเป็นแบบอย่างของระบบการค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย สินค้าคุณภาพดี ปลอดภัย ผ่านกระบวนการค้าที่เป็นธรรม


  คุณอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ เล่าให้ฟังว่า ตลาดสุขใจเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม ปี 2553 จนถึงวันนี้เป็นระยะเวลา 9 ปีแล้ว ที่นี่มีจำนวนผู้บริโภคมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดสุขใจมากขึ้นทุกปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารวมกว่า 833,000 คน สร้างรายได้ให้เกษตรกรอินทรีย์ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 16 กลุ่ม 180 ครอบครัว และชุมชนที่ได้เปิดพื้นที่เข้ามาจำหน่ายอาหารอย่างต่อเนื่อง รวมเป็นเงินหมุนเวียนในตลาดและเป็นรายได้ตรงถึงเกษตรกรอินทรีย์และชุมชน มูลค่าประมาณ 214 ล้านบาท

  ในการครบรอบปีที่ 9 ตลาดสุขใจยั่งคงยึดมั่นในแนวคิดที่ต้องการยกระดับตลาดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรอินทรีย์อย่างเข้มแข็ง ภายใต้ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม (PGS) อันสะท้อนการเติบโตของสังคมอินทรีย์โดยเฉพาะความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการวัตถุดิบอินทรีย์และการเรียนรู้มากขึ้น รวมถึงความต้องการของผู้ประกอบการ องค์กร ที่ต้องการมาเรียนรู้วิถีการดำเนินธุรกิจเกื้อกูลสังคม หรือ “สามพรานโมเดล” ที่มีการเชื่อมโยงห่วงโซ่ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สู่การขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

  สำหรับในปี 2562 ตลาดสุขใจมีการปรับพื้นที่ใหม่ รวมถึงการเปิดร้านจำหน่ายสินค้า Patom Shop เพื่อให้ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวได้ซื้อผลิตภัณฑ์และขนมของฝากที่ใช้วัตถุดิบอินทรีย์ อันเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายและการจัดการผลผลิตให้เกษตรกร รวมถึงยกระดับการใช้ประโยชน์ของพืชผักสมุนไพรอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

  “เราปรับพื้นที่บริเวณตลาดสุขใจใหม่ ให้เชื่อมโยงกับโซน Patom Organic Village และกิจกรรมในสวน สามพราน ซึ่งมีการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล เพื่อให้ทุกคนเห็นความเชื่อมโยงของเส้นทางวัตถุดิบและอาหารตั้งแต่ต้นทางการผลิต การแปรรูป และมาสู่ผู้บริโภคที่ตลาดสุขใจ โดยจากการปรับปรุงนี้ ทำให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกในการซื้อสินค้า รวมถึงได้เห็นการขับเคลื่อนเกษตรกรอินทรีย์ แต่ละร้านจะมีป้ายชื่อกลุ่มเกษตรกร รวมถึงใบประกาศข้อตกลงร่วม (PGS) ของตลาดสุขใจและกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ ซึ่งขณะนี้มีร้านค้าจำนวน 53 ร้าน และได้กำหนดให้อาหารที่จำหน่ายในตลาดให้มีวัตถุดิบอินทรีย์อย่างน้อย 70% ขึ้นไป” คุณอรุษกล่าว

  ขณะเดียวกันยังมีดำเนินการภายใต้นโยบาย Go Green ด้วยการจัดการ ขยะอย่างครบวงจร พร้อมกับงดการใช้ถุงหิ้วพลาสติด หลอดพลาสติก และขวดพลาสติก โดยส่งเสริมให้ผู้บริโภคนำถุงผ้า ตะกร้า มาชอปปิงกันเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงเท่านั้น ยังได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน Thai Organic Platform ที่จะเชื่อมโยงห่วงโซ่อินทรีย์ทั้งระบบเป็นครั้งแรกในไทย เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงและเกิดความเชื่อมั่นต่อสังคมเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย โดยสามารถทราบถึงกิจกรรมทั้งการท่องเที่ยว การประชุมกลุ่ม การตรวจแปลง ไปจนถึงการเข้าถึงความรู้การทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร

  นอกจากนั้นเพื่อขับเคลื่อนสังคมเกษตรอินทรีย์ ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. มีการจัดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 6 โดยชูคอนเซ็ปต์ชอปเปลี่ยนโลก ซึ่งจะมีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์กว่า 200 ราย นำผลผลิตผัก ผลไม้ และข้าวอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์ สินค้าแปรรูปต่างๆ มาจำหน่าย พร้อมนำองค์ความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์มาเผยแพร่ อีกทั้งมี Workshop ให้ได้เรียนรู้ เช่น กิจกรรมเส้นผักออร์แกนิก, เทคนิคการลดขยะอาหารด้วยตนเอง Food Waste Management, กิจกรรมวาดศิลป์ เล่นสี Eco Printing และขยะมหาสนุก, กิจกรรมเส้นทางอาหารอินทรีย์ในปฐมออร์แกนิกวิลเลจ ฯลฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

  พิกัด: สวนสามพราน จ.นครปฐม ถนนเพชรเกษม
  เปิดบริการ: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา10.00-16.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ 08.30-16.00 น.
  เฟซบุ๊ก: ตลาดสุขใจ นครปฐม