Thursday, June 23, 2022
More

  ROOFTOP ORGANIC GARDEN สวนผักดาดฟ้ากลางเจริญกรุงที่ปลูกฝังสุขภาวะที่ดีให้มนุษย์ออฟฟิศอย่างมั่นคง

  ท่ามกลางตึกสูงและหมู่อาคารพาณิชย์ย่านถนนสุรวงศ์-เจริญกรุง พืชผักสวนครัวกำลังเจริญงอกงามอยู่บนดาดฟ้าของอาคารสำนักงานมั่นคงเคหะการ ซึ่งชักชวนให้พนักงานกว่า 100 ชีวิต ร่วมกันเนรมิตพื้นที่ว่างให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว และปลูกผักผลไม้อินทรีย์ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกินอยู่อย่างยั่งยืน

  จุดเริ่มต้นของ Rooftop Organic Garden มาจากการสนใจในหลักแนว คิดเรื่อง Well-Being สุขภาวะองค์รวม ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นสร้างความสุขทั้งระบบ โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินถือเป็นหัวใจสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าว


  คุณดุษฎี ตันเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) เล่าถึงเบื้องหลังการสร้างสวนผักดาดฟ้าว่า “เราสนใจเทรนด์ WellBeing การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ที่กำลังมาแรงในกระแสโลก ซึ่งสามารถนำมาปรับเข้ากับอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึง Work Place จึงมองถึงเรื่องที่มาที่ไปของอาหาร แล้วนำมาผสมผสานกับพื้นที่ อันเป็นที่มาของ Rooftop Organic Garden ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเรื่องการให้ความรู้ อย่างเลือกกินผักที่สะอาด ปลอดสารเคมี เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และตระหนักถึงสุขภาพมากขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่า Urban Living กับธรรมชาติ”

  สำหรับสวนผักและผลไม้อินทรีย์ ประกอบด้วย 7 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก แปลงผักสลัด 12 แปลง เช่น สลัดคอส สลัดบัตเตอร์เฮด สลัดกรีนโอ๊ค สลัดเรดโอ๊ค และ สลัดฟิลเลย์ เป็นต้น ส่วนที่ 2 เป็นสวนผักแนวตั้ง ปลูกวอเตอร์เครสบนกระถางโมดูล่ากรีน  36 กระถาง ส่วนที่ 3 คือศาลาเรียนรู้ (Organic Workshop) เป็นศาลาทรงกลมที่ใช้วัสดุธรรมชาติหลังคามุงจาก ส่วนที่ 4 ปลูกต้นมะนาว ส่วนที่ 5 ปลูกต้นแก้วมังกรสีแดง และกล้วย ส่วนที่ 6 ผักสวนครัวและสมุนไพรพื้นบ้าน เช่น กะเพราขาว กะเพราแดง โหระพา จิงจูฉ่าย ผักชี สะระแหน่ ตะไคร้ และต้นหอม เป็นต้น และส่วนสุดท้าย โรงเพาะชำ เพาะต้นกล้า สลัดผัก และผักสวนครัว เพื่อการกินอยู่อย่างยั่งยืน

  โดยให้พนักงานได้ร่วมปลูกผักผลไม้อินทรีย์ในชนิดที่ต่างกันแต่ละแผนก ซึ่งมีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการทำสวนผักในเมืองมาให้ความรู้ ตั้งแต่การเตรียมดิน เพาะต้นกล้า สำหรับคนในเมืองนับว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ ถือเป็นการให้การเรียนรู้เป็นกิจกรรมทั้งเชิงสัญลักษณ์และประสบการณ์จริง ขณะเดียวกันผลผลิตก็นำมาปรุงเป็นอาหารและเครื่องดื่มให้พนักงานได้ทานร่วมกัน

  “เรายังได้เรียนรู้อุปสรรค  สิ่งที่พบอย่างเรื่องของธรรมชาติ ในฐานะ Urban Farmer จึงไม่มีความรู้นัก อย่างมีพายุทำให้ต้นกล้าเสียหาย มีนกมากินผลผลิต ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เข้าใจธรรมชาติมากขึ้น เพราะเราอาศัยอยู่ในเมือง ซึ่งถ้าเป็นไปได้เราก็ยินดีที่พนักงานสามารถให้ความรู้เพื่อนพนักงานหรือเพื่อนบ้าน บางคนมีพื้นที่ในบ้านสัก 50 ตร.วา ก็สามารถปลูกผักสวนครัวได้”

  นอกจากจะมีการปลูกผักบนดาดฟ้า ยังมีการจัดเวิร์กชอปทำอาหารเพื่อสุขภาพ อันเป็นการเติม Knowlegde ให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยเฉพาะเรื่องโภชนาการ มีการร่วมกับ Local Aroi เช่น เวิร์กชอปทำมัสมั่น ที่มีการคุยให้ความรู้เรื่องโภชนาการของส่วนประกอบต่างๆ  จากพื้นที่ท้องถิ่นด้วย เป็นต้น

  “Well-Being เป็นหนึ่งในดีเอ็นเอของเรา ซึ่งพอพนักงานสนใจและได้ความรู้ตั้งแต่เรื่องการปลูกผัก เวิร์กชอปทำอาหาร สิ่งที่เกิดขึ้นคือ พนักงานตั้งแต่ต้นนํ้ายันปลายน้ำมีความใส่ใจในเรื่องนี้ ก็จะเอาทุกสิ่งที่ได้เรียนรู้เข้ามาใส่ไว้ในโปรดักต์ อย่างโครงการใหม่ที่เราเปิดก็เริ่มมีการออกแบบมีแปลงผักไว้ในสวนส่วนกลาง มี Education Playground อยู่ในสวนส่วนกลางของหมู่บ้าน ตัวบ้านก็เริ่มมีดูเรื่องลมและทิศทางของแสงให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น การใช้วัสดุปลอดภัยต่อสุขภาพ ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านได้อย่างมีความสุขและสุขภาพดี ออกมา Common Area มีสวนที่ให้ทำกิจกรรม รวมถึงเรามีบริษัท Yours Property Management ดูแลความเป็นอยู่ของลูกบ้าน ซึ่งให้ความรู้ตั้งแต่การแยกขยะ การปลูกต้นไม้และผัก ดังนั้นโปรดักต์ที่พัฒนาก็จะมีคอนเซ็ปต์เหล่านี้ด้วย” คุณดุษฎี ตันเจริญ กล่าวทิ้งท้าย

  นับว่าเป็นตัวอย่างการนำพื้นที่ว่างเปล่าในอาคารมารังสรรค์เป็นกิจกรรมที่ชวนให้มนุษย์ออฟฟิศได้มีกิจกรรมและการเรียนรู้ ได้อย่างน่าสนใจ ที่สำคัญคือการส่งเสริมเรื่องสุขภาวะให้เกิดขึ้นในหัวใจอีกด้วย