Sunday, March 3, 2024
More

  นำร่องภูเก็ตสู่ต้นแบบเมืองรีสอร์ตพรีเมียมระดับโลก หลังวิกฤตโควิด-19

  UddC-CEUS นำร่องโครงการพัฒนาคลองปากบางกะตะ พัฒนาเมืองภูเก็ตสู่ต้นแบบเมืองรีสอร์ตพรีเมียมระดับโลก

  ภูเก็ตเมืองรีสอร์ตพรีเมียมระดับโลก

  คณะทำงานโครงการพัฒนาคลองปากบางกะตะ จ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือแนวทางการศึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูภูเก็ตหลังโควิด-19: พื้นที่นำร่องคลองปากบางกะตะ-กะรน ในพื้นที่เทศบาลตำบลกะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต


  โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) นำโดย ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการ UddC-CEUS นำเสนอความคืบหน้าโครงการพัฒนาคลองปากบางกะตะ ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือการพัฒนากับภาคส่วนราชการ ท้องถิ่น และภาคีพัฒนาเมือง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินงานตลอดจนซักถามกรอบการทำงานเพิ่มเติม

  ทั้งนี้ มีเป้าหมายพัฒนาเมืองภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก และฟื้นฟูเมืองหลังวิกฤตโควิด-19 ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองในทุกระดับและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  ด้าน คุณกชกร วรอารม ภูมิสถาปนิกและกรรมการผู้จัดการ บ.แลนด์โปรเซส จำกัด (LANDPROCESS) นำเสนอแนวคิดการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติ เพื่อนำมาปรับใช้ในโครงการนำร่องพัฒนาคลองปากบางกะตะ ที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุขภาวะแห่งใหม่ของเมืองกะตะ-กะรน ที่ประชาชนทุกกลุ่มจะสามารถใช้งานได้ต่อไป