Friday, June 21, 2024
More

  สวนชุมชนโชฎึก การแปลงโฉมพื้นที่รกร้าง สู่ Pocket Park ที่สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

  สวนชุมชนโชฎึก Pocket Park ของชุมชนคลองผดุงกรุงเกษม และสวนสาธารณะในโปรเจกต์ Creating New Possibilities for the Cultural District จาก BKKDW 2021

  จากพื้นที่รกร้าง สู่ Pocket Park ของชุมชนคลองผดุงกรุงเกษม

  จากหนึ่งในพื้นที่รกร้างริมคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณใจกลางชุมชนเมืองเก่า กลับกลายมาเป็น สวนชุมชนโชฎึก สวนสาธารณะขนาดย่อม (Pocket Park) ของชุมชนคลองผดุงกรุงเกษม ที่ตั้งไข่ขึ้นมาครั้งแรก ด้วยความร่วมมือระหว่าง
  – สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
  – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


  และกลุ่มปั้นเมือง ซึ่งทำให้การปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้เกิดขึ้นได้จริง ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่รกร้างจากไฟไหม้แห่งนี้ ให้กลายเป็นลานโล่งที่เปิดให้คนในชุมชน สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกันได้ และได้มีพิธีเปิดสวนฯ ไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ในปีที่ผ่านมา

  ภาพเครื่องเล่นซึ่งเป็นผลงานออกแบบชิ้นแรกใน Workshop UNIQUE THE SPACE ของสวนชุมชนโชฎึก

  โดยหลังจากการปรับปรุงพื้นที่ขั้นต้น สวนชุมชนโชฎึก ก็ได้กลายเป็นลานโล่งที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ และมีเครื่องออกกำลังกายยืดเหยียดต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ในการใช้งานของผู้สูงอายุในชุมชน

  แต่เพื่อพัฒนาให้สวนสาธารณะสำหรับชุมชนแห่งนี้ พร้อมรองรับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งคนในชุมชน และผู้คนที่จะสัญจรผ่านเส้นทางนี้

  ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายน เมื่อปีที่ผ่านมา จึงได้มีการเดินหน้ายกระดับ สวนชุมชนโชฎึก อีกครั้ง กับโครงการเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน ภายใต้ชื่อ “UNIQUE THE SPACE”

  โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่าง 2 ฝ่ายหลัก ๆ ได้แก่ ฝ่ายนักออกแบบ ประกอบด้วย สถาปนิกอาสาสมัคร ร่วมออกแบบกับสถาปนิกบริษัท Vaslab เเละ Hyphothesis

  เเละฝ่ายผู้จัดกิจกรรม และกระบวนการดำเนินงาน ประกอบด้วย บริษัท art4d, บริษัท ปั้นเมือง เเละกลุ่ม we!park ตลอดจนมีกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชาวชุมชนโดยรอบ และเขตสัมพันธวงศ์

  พร้อมได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาพื้นที่สวนชุมชนโชฎึก จากบริษัท SCG D’COR ในส่วนของค่าดำเนินการกิจกรรม รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ เเละค่าดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด

  ผลงานออกแบบเครื่องเล่นชิ้นแรกใน Workshop UNIQUE THE SPACE ของสวนชุมชนโชฎึก

  สวนชุมชนโชฎึก จะเป็น Pocket Park ที่ทอดตัวยาวไปตามแนวคลองผดุงกรุงเกษม มีลักษณะพื้นที่เป็นเส้นโค้งคล้ายวงรี ผู้ออกแบบจึงได้นำรูปร่างของเส้นโค้งนี้ มาใช้สร้างเป็นหนึ่งในเครื่องเล่น ซึ่งเป็นผลงานออกแบบชิ้นแรกในโครงการ Workshop UNIQUE THE SPACE ซึ่งสามารถยกระดับพื้นของเส้นทางวิ่งเดิมให้สูงขึ้น

  ได้รับการออกแบบโดย
  ประภวิษณุ์ อินทร์ตุ่น นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์
  รชยาพันธ์ อัครบัญชาเลิศ สถาปนิก บริษัท เอสพี เดคคอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
  วงศกร จันทวิเศษ สถานิก บริษัท ไตรพีระ จำกัด (ทีม Vaslab)

  เกิดเป็นเครื่องเล่นที่ช่วยกระตุ้นให้การวิ่งเล่นในสวนฯ ของเด็ก ๆ มีการใช้งานกล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยเฉพาะแขนและขามากขึ้น ผ่านการปีนป่าย ส่วนพื้นที่ด้านล่าง เปิดช่องให้เด็ก ๆ สามารถก้ม มุด ลอดใต้เครื่องเล่นได้อย่างอิสระ

  และจากความคิดเห็นเรื่องความปลอดภัยของทางชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบ ทีมออกแบบจึงทำให้โครงสร้างชิ้นงานของตัวเครื่องเล่น มีความสูงไม่มาก

  โดยยกระดับจากพื้นขึ้นแค่ประมาณ 1.6 เมตร เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของเด็กอายุประมาณ 8-12 ปี รวมถึงการเลือกติดตั้งชิ้นงานไว้ในจุดที่ผู้ปกครองจะสามารถมองเห็นเด็ก ๆ ได้สะดวก ในขณะที่กำลังใช้อุปกรณ์ยืดเหยียดต่าง ๆ

  หนึ่งในโปรเจกต์แปลงโฉมพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้าง สู่ Pocket Park ของงาน BKKDW 2021

  นอกจากนั้น สวนชุมชนโชฎึก ยังนับเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ Creating New Possibilities for the Cultural District หรือการแปลงโฉมพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้าง ให้กลายมาเป็นสวนสาธารณะเล็ก ๆ หรือ Pocket Park ของชุมชน ที่ทุกคนเข้าถึงได้ในทุก ๆ 400 เมตร

  และมีลานกิจกรรมสำหรับเด็ก รวมถึงพื้นที่สำหรับร้านค้าชุมชน ผ่านพื้นที่ที่เชื่อมต่อกันทั้งหมด 7 จุด ในโซนเจริญกรุง-ตลาดน้อย ได้แก่

  จุดที่ 1
  – ท่าเรือหัวลำโพง

  จุดที่ 2
  – สวนชุมชนโปลิศสภา

  จุดที่ 3
  – ร้านอาหารชุมชน

  จุดที่ 4
  – พื้นที่อนุบาลต้นไม้

  จุดที่ 5
  – สะพานโชฎึก

  จุดที่ 6
  – สวนชุมชนโชฎึก

  จุดที่ 7
  – ลานหน้าศูนย์การค้า River City Bangkok

  โดยทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ​ 2564 หรือ Bangkok Design Week 2021 (BKKDW 2021)

  และตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ก็ได้เริ่มการติดตั้งผลงานในจุดที่ 6 หรือสวนชุมชนโชฎึก และจะขยายไปยังจุดอื่น ๆ ในเดือนกรกฎาคมต่อไป

  ขอบคุณภาพประกอบจาก BKKDW 2021 และ Nawin Deangnul, We Park พร้อมติดตามความคืบหน้ากันได้ทาง
  – FB : BangkokDesignWeek
  – FB : wecreatepark