Monday, May 20, 2024
More

  คนไทยที่ชอบออกกำลังกาย 75% ร่วมคลาสออนไลน์ รับเทรนด์ไฮบริด ฟิตเนส

  Evolution Wellness Group หนึ่งในผู้นำธุรกิจฟิตเนสคลับของเอเชีย เผยผลสำรวจ วิถีการออกกำลังกายที่เปลี่ยนไป ในยุคนิวนอร์มัล

  พบ “ไฮบริด ฟิตเนส” หรือเทรนด์การออกกำลังกายแบบผสมผสาน ระหว่างการออกกำลังกายที่ฟิตเนส ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายจากบ้าน ผ่านช่องทางออนไลน์ กำลังจะกลายมาเป็นวิถีปกติ ในยุคนิวนอร์มัล


  โควิด-19 ส่งคนออกกำลังกายผ่านทางออนไลน์ เพื่อดูแลสุขภาพให้แข็งแรงต่อไป

  โดย Evolution Wellness Group ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้คน ต่อวิถีการออกกำลังกายที่เปลี่ยนไป โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่ชื่นชอบการออกกำลังกายกว่า 4,000 คน ในฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย

  ภาพรวมพบว่า การระบาดของโควิด-19 และข้อจำกัดในการใช้ฟิตเนสคลับ ไม่ได้เป็นสิ่งหยุดยั้งความตั้งใจ ในการออกกำลังกายของพวกเขาได้

  แต่พวกเขายังคงหาทางเลือกรูปแบบใหม่ ทั้งการออกกำลังกายผ่านทางออนไลน์ หรือการทำคลาสการออกกำลังกายเสมือนจริงมาทดแทน เพื่อที่จะดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และรักษารูปร่างให้ดูดีควบคู่กันไป

  คนไทย 75% มีการเข้าร่วมโปรแกรมออกกำลังกายผ่านออนไลน์ ยุคนิวนอร์มัล

  และยังพบว่า ผู้เข้าร่วมการสำรวจ พยายามค้นหาวิธีการออกกำลังกาย แม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยข้อจำกัด มากถึง 90%

  แถม 75% ของคนไทยที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย ได้มีการเข้าร่วมคลาสออกกำลังกายผ่านออนไลน์ ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ว่าความต้องการออกกำลังกายแบบไฮบริด จะอยู่กับผู้ที่รักการออกกำลังกายอย่างถาวร

  คนไทย 80% ยังคงพึงพอใจกับการออกกำลังกายในฟิตเนสคลับ

  หากเจาะจงไปยังกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายชาวไทย พบว่า การออกกำลังกายที่ฟิตเนสคลับ ยังเป็นสิ่งที่คนไทยรอคอย เนื่องด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ ในการออกกำลังกายที่บ้าน อาจไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ และสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกาย ได้เท่ากับการออกกำลังกายในฟิตเนสคลับ

  โดยพบว่า
  – 83% ยังคงพึงพอใจกับการออกกำลังกายในฟิตเนสคลับ

  – 60% อดใจรอไม่ไหว ที่จะกลับไปออกกำลังกายในฟิตเนสคลับ และจะกลับไปทันทีที่สามารถทำได้

  – 51% รู้สึกไม่พอใจกับประสบการณ์การออกกำลังกายที่บ้าน เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เหมาะสม

  – 48% การออกกำลังกายที่บ้าน ทำให้ขาดแรงจูงใจ

  – 40% การออกกำลังกายที่บ้าน ขาดสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงจูงใจ

  ความพึงพอใจในการออกกำลังกาย ลดลงเหลือ 61% จากสถานการการณ์โควิด-19

  และจากผลการสำรวจยังพบว่า ความพึงพอใจในการออกกำลังกายช่วงระหว่างการที่ฟิตเนสยังปิดให้บริการ จากสถานการณ์โควิด-19 ลดลงเหลือ 61% จากเดิม 80% ในช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19

  ด้วยเหตุผล 5 อันดับแรก คือ
  – 44% ขาดอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้าน
  – 42% ขาดแรงจูงใจหรือความเกียจคร้าน
  – 37% ขาดบรรยากาศที่จูงใจ
  – 35% ขาดสิ่งอำนวยความสะดวก หรืออุปกรณ์ออกกำลังกายที่เหมาะสม
  – 26% พื้นที่ภายในบ้าน ไม่สะดวกแก่การออกกำลังกาย