Tuesday, July 16, 2024
More

  กรมทางหลวง จัดจุดบริการลานกางเต็นท์ฟรี 40 แห่งทั่วไทย รองรับนักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ 2563

  นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวง ได้จัดเตรียมจุดให้บริการลานกางเต็นท์และลานจอดรถ รวม 40 แห่ง ในพื้นที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศ จำนวน 17 จังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวก และรองรับการท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งสามารถพักค้างคืน หรือแวะพักได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

  สำหรับจุดบริการลานลานกางเต็นท์ ทั้ง 40 แห่ง มีรายละอียดดังนี้
  จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง
  1.หมวดทางหลวงจอมทอง ทล.1009 กม.ที่ 31+450 ตอน จอมทอง-ดอยอินทนนท์ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
  2.หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ทล.ที่ 14+584 ตอน หนองโค้ง-กิ่งคอหมา สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
  3.หมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 กม.ที่ 84+215 ตอน แม่ทะลาย-หัวโท สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ถ้ำเชียงดาว


  จังหวัดลำปาง 2 แห่ง
  1.หมวดทางหลวงสบปราบ ทล.1 กม.ที่650+917 ตอน สบปราบ-เกาะคา
  2.หมวดทางหลวงห้างฉัตร ทล.1 กม.ที่ 482+356 ตอน แยกภาคเหนือ-ขุนตาน

  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 แห่ง
  1.หมวดทางหลวงแม่สะเรียง ทล.108 กม.ที่ 197+350 ตอน สะพานแม่ริด–ห้วยงู
  2.หมวดทางหลวงแม่ลาน้อย ทล.108 กม.ที่ 240+750 ตอน ห้วยงู-หนองแห้ง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ถ้ำแก้วโกมล
  3.หมวดทางหลวงขุนยวม ทล.108 กม.ที่284+856 ตอน หนองแห้ง-แม่สุริน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ทุ่งบัวตอง
  4.หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทล.1095 กม.ที่ 197+907 ตอน ท่าไคร้-แม่ฮ่องสอน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง วัดพระธาตุดอยกองมู
  5.หมวดทางหลวงปาย ทล.1395 กม.ที่ 4+100 ตอน ทางเข้าปาย สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง วัดน้ำฮู

  จังหวัดเชียงราย 3 แห่ง
  1.หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 กม.ที่ 896+845 ตอน พาน-บ้านร่องขุ่น สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง บ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาว
  2.หมวดทางหลวงเชียงราย ทล. 1 กม.ที่ 933+885 ตอน แยกแม่กรณ์–บ้านห้วยพลู
  3.หมวดทางหลวงหน่วยบำรุงทางภูชี้ฟ้า ทล.1093 กม.ที่ 63+500 ตอน ขุนห้วยไคร้–ผาตั้ง (ขาเข้า) สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ภูชี้ฟ้า

  จังหวัดน่าน 3 แห่ง
  1.หมวดทางหลวงนาน้อย ทล.1083 กม.ที่ 69+485 (ขาออก) ตอน เด่นชาติ – นาน้อย สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ดอยเสมอดาว
  2.หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทล.1148 กม.ที่ +000 (ขวาทาง) ตอน สะเถิน – สบทุ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง วนอุทยานภูลังกา, จุดชมวิวภูลังการีสอร์ท, จุดชมวิวดอยจี๋
  3.หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ทล.1081 กม.ที่ +110 (ซ้ายทาง) ตอน หลักลาย–บ่อเกลือ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง บ่อเกลือโบราณ, อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

  จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง
  1.หมวดทางหลวงศรีวิไล ทล. 222 กม.ที่ 102+526 ตอน ท่ากกแดง –บึงกาฬ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ภูทอก, หินสามวาฬ, น้ำตกเจ็ดสี, น้ำตกถ้ำพระ ฯลฯ

  จังหวัดกำแพงเพชร 3 แห่ง
  1.แขวงหลวงกำแพงเพชร ทล.1 กม.ที่ 453+076 (ขาออก) ตอน ปากแดง–นครชุม สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
  2.หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 กม.ที่ 476+553 (ขาเข้า) ตอน นครชุม–วังเจ้า สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า, น้ำตกวังชมภู, น้ำตกเต่าดำ
  3.หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.117 กม.ที่ 55+000 (ขาออก) ตอน คลองแม่ลาย–อุ้มผาง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ (ช่องเย็น), น้ำตกคลองลาน

  จังหวัดตาก 6 แห่ง
  1.หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 กม.ที่ 511+826 ตอน วังเจ้า–ตาก
  2.หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 กม.ที่ 560+449 ตอน วังม่วง–แม่เชียงรายบน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานไม้กลายเป็นหินเขื่อนภูมิพล
  3.หมวดทางหลวงแม่สอด ทล.12 กม.ที่ 33+621 ตอน กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) –แม่ละเมา สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียงศาลเจ้าพ่อพะวอ, ล่องแก่งแม่ละเมา, เนินพิศวง, ตลาดริมเมย
  4.หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล.105 กม.ที่ 115+550 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียงวัดมงคลคิรีเขต(ครูบาสร้อย), อุทยานแห่งชาติแม่เมย, ม่อนกิ่วลม
  5.หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 กม.ที่ 88+050 ตอน ห้วยน้ำริน–อุ้มผาง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง จุดพักรถระหว่างทางน้ำตกทีลอซู, ทะเลหมอกดอยหัวหมด
  6.หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 กม.ที่ 165+799 ตอน อุ้มผาง–กะแง่ดี สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ล่องแก่งน้ำตกลอซู, ถ้ำตะโค๊ะบิ๊, ดอยวัดหมด, วัดโบถส์ไม้สัก, วัดหนอง

  จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
  1.หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 กม.ที่ 184+219 ขวาทาง ตอน ศรีสัชนาลัย–แม่สิน

  จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
  1.หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 กม.ที่ 269+100 ตอน วังทอง–เข็กน้อย สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ทุ่งแสลงหลวง

  จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 แห่ง
  1.หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 กม.ที่ 23+600 ตอน นางั่ว–ทุ่งเสมอ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง–พระตำหนักเขาค้อ–อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ
  2.หมวดทางหลวงวิเชียรบุรี ทล.21 กม.ที่ 125+403 ตอนศรีเทพ–ซับสมอทอด สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
  3.หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 กม.ที่ 266+737 ตอน ผานกเค้า–หลักร้อยหกสิบ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

  จังหวัดเลย 2 แห่ง
  1.หมวดทางหลวงปากชม ทล. 211 กม.ที่ 148+350 ตอน ปากชม–เชียงคาน
  2.หมวดทางหลวงโขงเจียม ทล.2222 กม.ที่ 0+925 ตอน โขงเจียม–สะพือ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง วัดถ้ำคูหาสวรรค์

  จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง
  1.หมวดทางหลวงกันทรลักษณ์ ทล. 211 กม.ที่ 59+900 ตอน แยกการช่าง–เชิงบันไดเขา พระวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร, ผามออีแดง, เขาพระวิหาร

  จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง
  1.หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.232 กม.ที่ 116+574 (ขาออก กทม.) ตอน ยกปากกิเลน–น้ำตกไทรโยคใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง น้ำตกไทรโยคน้อย
  2.หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 กม. ที่ 199+915 ขาออก กทม. สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง น้ำตกผาตาด

  จังหวัดอุทัยธานี 2 แห่ง
  1.หมวดทางหลวงบ้านไร่ ทล.3011 กม.ที่ 5+006 ตอน บ้านไร่–บ้านใต้ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ศูนย์ผ้าทอบ้านผาทั่ง, ต้นไม้ยักษ์, วัดถ้ำเขาวง, ถ้ำพุหวาย
  2.หมวดทางหลวงบ้านไผ่ ทล.3011 กม.ที่ 24+200 ตอน บ้านไร่–บ้านใต้ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ศูนย์ผ้าทอบ้านผาทั่ง, ต้นไม้ยักษ์, วัดถ้ำเขาวง, ถ้ำพุหวายศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงสวนพฤษศาสตร์แก่นมะกรูด

  จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
  1.หมวดทางหลวงน้ำโสม ทล.2376 ตอน น้ำซึม–โสกกล้า สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง วัดป่าภูก้อน, วัดป่านาคำน้อย

  จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง
  1.หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทล.3208 ตอน น้ำพุ–เหมืองผาปกค้างคาว

  ทั้งนี้ กรมทางหลวง ขอความร่วมมือโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)