Thursday, June 23, 2022
More

  ขสมก. เตรียมแผนเดินรถรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

  นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก. จัดแผนการเดินรถให้บริการประชาชน ช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย และสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1.จัดเดินรถในเส้นทางปกติ จำนวน 129 เส้นทาง โดยจัดรถให้บริการ เฉลี่ยวันละ 2,945 คัน และจัดรถโดยสารให้บริการตลอดคืน (กะสว่าง) เฉลี่ยวันละ 77 คัน ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.62 – 5 ม.ค.63


  2.จัดรถเฉพาะกิจ Shuttle Bus จำนวน 2 เส้นทาง ให้บริการเฉพาะวันที่ 27 ธ.ค.62 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.00 น. และวันที่ 2 ม.ค.63 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 09.00 น. ดังนี้
  – เส้นทางที่ 1 อู่หมอชิต 2 – สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร วันละ 5 คัน
  – เส้นทางที่ 2 อู่หมอชิต 2 – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วันละ 3 คัน

  3.จัดเดินรถ AIRPORT BUS เชื่อมต่อท่าอากาศยานกรุงเทพ จำนวน 5 เส้นทาง ดังนี้
  – สาย A1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร เฉลี่ยวันละ 21 คัน
  – สาย A2 ท่าอากาศยานดอนเมือง – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เฉลี่ยวันละ 15 คัน
  – สาย A3 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนลุมพินี เฉลี่ยวันละ 10 คัน
  – สาย A4 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 10 คัน
  – สาย S1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 8 คัน

  4. จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่งกรุงเทพ จำนวน 4 สถานี รวม 36 เส้นทาง ดังนี้
  – สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) จำนวน 12 เส้นทาง ได้แก่ 3, 16, 49, 77, 96, 134, 136, 138, 145, 509, 517 และ 536
  – สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ 66, 79, 511, 515, 516 และ 556
  – สถานีขนส่งกรุงเทพ (เอกมัย) จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ 2, 23, 25, 71, 72, 501, 508 และ 511
  – สถานีรถไฟหัวลำโพง จำนวน 10 เส้นทาง ได้แก่ 4, 7, 21, 25, 29, 34, 73, 73ก, 75 และ 501

  5.จัดเดินรถในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ในกรุงเทพมหานคร ช่วงคืนวันที่ 31 ธ.ค.62 ได้เพิ่มความถี่ในการปล่อยรถ และขยายเวลาการเดินรถ ถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค .63 ในเส้นทางที่ผ่านมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อรองรับประชาชนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ.2563” และเส้นทางที่ผ่านสถานที่จัดงาน Count Down อาทิ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไอคอนสยาม เมกาบางนา และเอเชียทีค เป็นต้น

  6. จัดเดินรถโดยสารปรับอากาศให้บริการรับ – ส่งประชาชน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล” ณ วัดสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.โดยไม่คิดค่าบริการ โดยประชาชนสามารถขึ้นรถได้ ณ วัดที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดพระราม 9กาญจนาภิเษก และวัดวชิรธรรมสาธิต

  นอกจากนี้ได้เตรียมแผนด้านมาตรการเพื่อความปลอดภัย ในการเตรียมความพร้อมของรถโดยสาร ขสมก.โดยประสานบริษัทเหมาซ่อมตรวจเช็ครถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และไส้กรองต่างๆ ตรวจเช็คระบบท่อไอเสียและตรวจวัดควันดำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมทั้งให้พนักงานขับรถโดยสาร ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและอุปกรณ์ส่วนควบ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบเบรก ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ และถังดับเพลิง เป็นต้น ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน

  ขณะที่การเตรียมความพร้อมของพนักงานประจำรถ ให้หัวหน้างาน ตรวจความพร้อมทางด้านร่างกายของพนักงานประจำรถ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจใบอนุญาตขับขี่ ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง พร้อมทั้งกำชับพนักงานขับรถ ให้เปิดประตูเมื่อรถจอดสนิท และปิดประตูก่อนนำรถออกจากป้าย ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด และให้ระมัดระวังผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน รวมถึงให้พนักงานเก็บค่าโดยสารช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการขึ้น – ลงรถแก่ผู้ใช้บริการ

  รวมถึงจัดพนักงานสายตรวจพิเศษ นายตรวจ ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณพื้นที่จัดงานที่รถโดยสารวิ่งผ่านและตามป้ายหยุดรถโดยสารที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น เพื่อสร้างความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตลอดเทศกาลปีใหม่ 2563 อย่างมีความสุข ลดการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน สอดรับกับนโยบาย “ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่” ของกระทรวงคมนาคม

  ขณะเดียวกัน ขสมก.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเดินรถ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ได้แก่ ศูนย์วิทยุรัชดา ศูนย์วิทยุเขตการเดินรถที่ 1 – 8 และศูนย์ Call Center 1348 เพื่อเป็นหน่วยประสานงานภายใน – ภายนอก พร้อมทั้งรับแจ้งปัญหา กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือ เรื่องร้องเรียน