Friday, June 21, 2024
More

  คมนาคม ตั้งเป้าไร้ผู้เสียชีวิตบนรถสาธารณะ ช่วง 7 วันอันตราย เล็งแร่งแก้คน-รถผิดกฎหมาย

  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 “ร่วมใจ CHECK คน CHECK รถ CHECK ความพร้อม ก่อนออกเดินทาง”

  โดยบูรณาการความร่วมมือกันใน 3 มิติ คือ ความปลอดภัย ความสะดวก และความมั่นคง ซึ่งได้กำชับให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเด็ดขาด โดยเฉพาะในช่วง 7 วันอันตราย คือ ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2562 – 2 ม.ค. 2563 ที่มีเป้าหมายว่าจะต้องไม่มีผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุบนรถโดยสารสาธารณะเลย


  ซึ่งนอกจากจะใช้มาตรการที่เข้มข้นแล้ว จะเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และจัดระเบียบการใช้รถใช้ถนน ทั้งในส่วนของรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท และรถยนต์ส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายขนส่ง โดยหากประชาชนพบเห็นการใช้รถที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถรายงาน หรือแจ้งการกระทำผิดมายังกรมการขนส่งฯ และหากตรวจสอบพบว่ากระทำผิดจริงตามที่แจ้งจะลงโทษตามฐานความผิด

  เช่น กรณีที่เป็นรถสาธารณะจะมีบทลงโทษ เช่น หากถูกตัดคะแนนใบขับขี่ ซึ่งจะกำหนดไว้ 100 คะแนน กรณีกระทำผิดซ้ำ หรือคะแนนถูกตัดหมดแล้ว จะถูกพักใช้ใบขับขี่ หรือถูกเพิกถอนใบขับขี่ ตามกฎหมาย เพราะถือว่าผู้ที่กระทำผิดซ้ำซากไม่มีคุณสมบัติในการใช้รถซึ่งจะสร้างความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนส่วนรวม เป็นต้น

  ส่วนประชาชนผู้แจ้งข้อมูล เมื่อ ขบ. ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ถูกแจ้งทำผิด และมีการปรับผู้กระทำผิดตามกฎหมายระบุ ขบ. จะแบ่งสินบนนำจับให้แก่ผู้แจ้งด้วย 50% ของค่าปรับ ซึ่ง ขบ. จะออกประกาศกรมการขนส่งฯ กำหนดวิธีปฏิบัติในการแจ้งข้อมูล อัตราสินบนนำจับ การจ่ายสินบนนำจับ และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะออกประกาศกรมได้ในวันที่ 9 ธ.ค. 2562 เพื่อจะเริ่มบังคับใช้ก่อนปีใหม่

  นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมการขนส่งฯ จะคิกออฟเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎจราจร และกฎหมาย เป็นการจัดระเบียบ ไม่ได้ต้องการหารายได้ใดๆ เพราะกฎหมายมีอยู่แล้ว และจะออกประกาศเพื่อให้มีวิธีการที่ชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจาก ขบ. มีข้อจำกัดด้านเจ้าหน้าที่ ซึ่งการจะเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับให้เข้มข้น จึงต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้ทุกคนอยู่ในระเบียบ เพราะจะมีคนตรวจสอบอยู่ทุกวินาที หากยังทำผิดหรือละเมิดกฎหมาย รถควันดำ แท็กซี่ไม่รับผู้โดยสาร ขับรถหวาดเสียว ขับเร็ว รถบรรทุกเกินน้ำหนัก ต้องถูกดำเนินคดีหมด

  ขณะที่นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า จะออกประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และการแบ่งสินบนนำจับ ซึ่งบทปรับที่กำหนดของรถโดยสารสาธารณะมีตั้งแต่ 200 บาท ถึงเป็นหลักหมื่นบาท ขึ้นอยู่กับประเภทของการกระทำความผิดและลักษณะของรถ ซึ่งเมื่อมีการแจ้งข้อมูล และหลักฐานเข้ามาผ่านช่องทาง 1584 เว็บไซต์ กรมการขนส่งฯ และเฟซบุ๊ก จากนั้นจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบ ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเรื่องที่มีการกลั่นแกล้งกัน

  ทั้งนี้ ในเบื้องต้น ผู้แจ้งเบาะแสต้องมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอการกระทำผิด สามารถส่งข้อมูลเพื่อรับรางวัลนำจับได้ที่ 3 ช่องทาง ได้แก่
  1.ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก กรมการขนส่งทางบก https://m.facebook.com/PR.DLT.NEWS/
  2.ผ่านเว็ปไซต์กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/
  3.สายด่วนกรมการขนส่งทางบก ติดต่อ 1584