Thursday, June 23, 2022
More

  กรมทางหลวงชนบท เผย ขยายถนนกัลปพฤกษ์-ราชพฤกษ์ ใกล้เสร็จสมบูรณ์ เตรียมเปิดใช้รับปีใหม่

  นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนน และสะพาน สอดรับนโยบายของรัฐบาลและ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว คมนาคมขนส่ง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

  โดยในเทศกาลปีใหม่ 2563 นี้ กรมทางหลวงชนบทได้เตรียมเปิดใช้ถนนเพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนได้เดินทางอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
  – โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ (ช่วงกาญจนาภิเษก-ถนนราชพฤกษ์) ระยะทาง 7.602 กิโลเมตร ซึ่งเดิมถนนกัลปพฤกษ์มี 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) มีจุดเริ่มต้นที่ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวันตก) ไปสิ้นสุดที่ถนนราชพฤกษ์บริเวณสวนเลียบ แม้ว่าที่ผ่านมา กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกถนนสุขาภิบาล 1 และถนนกำนันแม้นแล้วเสร็จ สามารถแก้ไขปัญหาจราจรได้ในระดับหนึ่ง


  แต่เนื่องจากมีการขยายตัวของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้ในช่วงเวลาเร่งด่วนมีการจราจรหนาแน่น จึงมีความจำเป็นต้องขยายถนนกัลปพฤกษ์ จาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ในพื้นที่เขตทางเดิม เป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ทางเดินเท้า ปรับปรุงคอสะพานตลอดเส้นทาง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องหมายจราจรที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 92% คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 476 ล้านบาท

  – โครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) ช่วงถนนรัตนาธิเบศร์ – ทางหลวงหมายเลข 345 ระยะทาง 8.367 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันถนนราชพฤกษ์มีปริมาณจราจรประมาณ 55,000 คันต่อวัน ส่งผลให้ถนนราชพฤกษ์เกิดปัญหาจราจรติดขัดโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง และความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบทจึงได้มีโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรเพิ่มเติม โดยก่อสร้างทางคู่ขนานเพิ่มเติมฝั่งละ 2 ช่องจราจร รวมจากเดิมเป็น 10 ช่องจราจร พร้อมทางเท้าและระบบระบายน้ำ ซึ่งที่ผ่านมา ทช.ได้ดำเนินการขยายถนนราชพฤกษ์ ช่วงคลองมหาสวัสดิ์-ถนนรัตนาธิเบศร์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 1) กม.14+100 – กม.22+900 (ยกเว้นช่วง กม.15+660 ถึง กม.17+800) ระยะทางประมาณ 6.66 กิโลเมตร เปิดใช้งานเมื่อปี 2558

  ต่อมาได้ดำเนินการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 2) ช่วงซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 – คลองมหาสวัสดิ์ กม.6+600 – กม.14+100 ระยะทางประมาณ 7.500 กิโลเมตร เปิดใช้งานเมื่อปี 2560 ขณะนี้ กรมทางหลวงชนบทอยู่ระหว่างดำเนินการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) กม.22+476 – กม.30+843 ช่วงถนนรัตนาธิเบศร์ – ทางหลวงหมายเลข 345 ระยะทาง 8.367 กิโลเมตร ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของถนนราชพฤกษ์ที่จะต้องขยายเพิ่มช่องจราจร ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 96 คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 988 ล้านบาท

  เมื่อทั้งสองโครงการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ จะช่วยเพิ่มศักยภาพโครงข่ายถนนกัลปพฤกษ์และถนนราชพฤกษ์ โดยเฉพาะการกระจายปริมาณจราจรออกเมืองในชั่วโมงเร่งด่วน เพิ่มอายุการใช้งานของถนน ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต ส่งเสริมเศรษฐกิจและสนับสนุนการเดินทางที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงตากสิน – บางหว้า รองรับปริมาณการจราจรในอนาคต เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย ประหยัด ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ปัญหาภาระค่าครองชีพ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป