Sunday, May 26, 2024
More

    กทม. ร่วมตรวจสอบสาเหตุ หาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุบนสะพานข้ามแยกคลองตัน

    กทม. ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสาเหตุ และหาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุบนสะพานลอยข้ามแยกคลองตัน พร้อมดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวทางของสะพาน ติดตั้งไฟกระพริบทางโค้ง ป้ายแจ้งเตือนลดความเร็ว และ CCTV เพื่อตรวจสอบกรณีเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน

    นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม. กล่าวกรณีเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ชนราวสะพานข้ามแยกคลองตัน ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกทองหล่อ เขตสวนหลวง และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งสะพานลอยข้ามแยกคลองตัน มักเกิดอุบัติเหตุรุนแรง เนื่องจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนกฎจราจรที่ห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นไปใช้เส้นทางจำนวนมาก นั้น กทม. โดยสำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธาสำนักงานเขตสวนหลวง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ผู้แทนบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ จำกัด และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมทางถนน เข้าร่วมตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิตบนสะพานข้ามแยกคลองตัน


    ซึ่งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) จะนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปกำหนดแนวทางควบคุม และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณสะพานลอยข้ามแยกคลองตัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ ได้แก่ การกำหนดมาตรการทางกฎหมาย โดยตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ กวดขันการสวมหมวกนิรภัย การรณรงค์ส่งเสริมวินัยจราจร และการเพิ่มระบบอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ให้เหมาะสมกับประเภทและขนาดกำลังเครื่องยนต์ โดยกำหนดให้มีระบบเบรก ABS เป็นอุปกรณ์มาตรฐานทุกรุ่น

    นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน กทม. ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวทางของสะพานเพิ่มความถี่เส้นแถบชะลอความเร็วแบบ Transverse Rumble Strips เพิ่มข้อความเตือนบนผิวถนน (Warning Marking) เพื่อแจ้งเตือนผู้ขับขี่ให้เพิ่มความระมัดระวัง ลดความเร็ว และทาสีเคลือบผิวจราจรต้านทานการลื่นไถล (Anti-Skid) รวมถึงแก้ไขรูปแบบเสาและการ์ดเรล พร้อมติดตั้งเป้าสะท้อนแสงบนการ์ดเรลเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างตลอดแนวสะพานข้ามแยก ติดตั้งไฟกระพริบทางโค้ง (LED CHEVRON SIGN) ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนลดความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบกรณีมีการเกิดอุบัติเหตุ