Friday, June 21, 2024
More

  ขสมก. ลดภาระค่าโดยสารแก่ผู้ถือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2563

  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้กับประชาชนผู้ถือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการลดภาระค่าโดยสารจำนวน 2 บาท ต่อการใช้งานบัตร 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน 15 ครั้ง/บัตร/เดือน

  นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายลดภาระค่าครองชีพ ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 ให้กับประชาชน ขสมก. จึงร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย ลดภาระค่าโดยสารให้กับผู้ถือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรโดยสารราคา 50 บาท ที่มีจำหน่ายเฉพาะบนรถโดยสาร) ที่นำบัตรมาใช้ชำระค่าโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  1. ผู้ใช้บริการจะได้รับเงินค่าโดยสารคืน 2 บาท ต่อการนำบัตรมาใช้ชำระค่าโดยสาร 1 ครั้ง โดยจำกัดสิทธิ์ ไม่เกิน 15 ครั้ง/บัตร/เดือน ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับเงินคืนต่อบัตรสูงสุด เดือนละ 30 บาท
  2. ผู้ใช้บริการจะได้รับเงินคืนกลับเข้าบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
  2.1 กรณีนำบัตรมาใช้บริการรถโดยสารในเดือนธันวาคม 2562 จะได้รับเงินคืน ภายในวันที่ 22 มกราคม 2563
  2.2 กรณีนำบัตรมาใช้บริการรถโดยสารในเดือนมกราคม 2563 จะได้รับเงินคืนภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
  3. ขสมก. ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าโดยสาร ให้กับผู้ใช้งานบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 975,000 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ