Thursday, June 23, 2022
More

  เครือซีพี-ทรู ร่วมสนับสนุนอาชีพเกษตรกรรมให้คนตาบอดและคนพิการ

  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและน้อมนำประโยชน์คืนกลับสู่สังคมอย่างแท้จริง เมื่อกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จับมือร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เดินหน้าโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมคนตาบอดและคนพิการ ด้วยกิจกรรมการอบรมอาชีพเกษตรกรให้กับผู้พิการ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน


  โดยเมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมคนตาบอดและครอบครัวของศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมโดยเครือซีพีและทรู พร้อมจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ผู้พิการทางการมองเห็นและทางร่างกายได้มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการทำธุรกิจเกษตรด้วยการวางแผน, จัดหาวัตถุดิบ, คัดแยก, บริหารต้นทุน รวมถึงการจัดหาตลาดอย่างครบวงจร

  ที่มาของโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมคนตาบอดและครอบครัว

  เกิดจากการรวมตัวเครือข่ายเกษตรกรผู้พิการกว่า 27 ครอบครัวที่เข้าร่วมฝึกอบรมทำการเกษตรปลูกพริกขี้หนูพันธุ์ซูเปอร์ฮอต, หอมแขก และกระเทียมไทย ผ่านการสนับสนุนจากเครือซีพีและทรู ในการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเกษตรให้มีทักษะในการปลูกพริกให้ได้มาตรฐาน โดยผลผลิตที่ได้จะถูกส่งไปยังโรงคัดแยกผักที่ได้มาตรฐาน GMP ภายในสมาคมฯ ซึ่งมีผู้พิการหลายประเภทที่ได้รับการจ้างงานตามมาตรา 33 เช่น ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่เข้ามาทำงานคัดแยกพริก และผักอื่นๆ ส่งเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานซีพีแรม (CP RAM) ที่ จ.ขอนแก่น เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตข้าวกล่องจำหน่ายในเซเว่นอีเลฟเว่นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพริกถือเป็นวัตถุดิบหลักที่ทาง CP RAM รับจากสมาคมฯ ซึ่งเป็นรายเดียวในภาคอีสาน

  การปลูกพริกในโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมคนตาบอดและครอบครัว นอกจากจะช่วยให้ผู้พิการมีโอกาสทำงานที่สมาคมคนตาบอดฯ ทำให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวแล้ว ขณะเดียวกันยังสร้างรายได้ให้สมาคมคนตาบอดฯ เฉลี่ยเดือนละ 2.4 แสนบาทต่อเดือน ในการขยายการทำเกษตรไปสู่การเลี้ยงปลาดุก การทำโรงเพาะเห็ด และทำแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งรายได้เหล่านี้ได้ต่อยอดธุรกิจเพื่อสังคมของสมาคมคนตาบอดฯ และบางส่วนถูกนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเครือข่ายอีกด้วย