Thursday, April 25, 2024
More

  กทม. คุมโรงแรม 919 แห่งทั่วกรุง รับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

  นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการโรงแรมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019) โดยมี พ..วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้แทนผู้ประกอบการโรงแรมในกรุงเทพมหานคร 919 แห่ง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังสถานการณ์และแนวทางปฏิบัติ อันเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนเพื่อเป็นการให้ความรู้การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ รวมถึงขอความร่วมมือกันดำเนินการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

  ปลัดกรุงเทพมหานคร  เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครห่วงใยต่อสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019) และได้ติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องโดยได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงสาธารณสุขเพื่อร่วมกันดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด


  สำหรับการจัดประชุมผู้ประกอบการโรงแรมครั้งนี้ เป็นอีกมาตรการหนึ่งในการแสวงหาความร่วมมือในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด และเป็นโอกาสอันดีที่จะได้สื่อสาร สร้างความเข้าใจร่วมกันถึงสถานการณ์ปัจจุบันของโรคดังกล่าว เพื่อจะได้ร่วมกันดำเนินการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ตลอดจนเป็นโอกาสในการให้ความรู้ด้านการป้องกันตนเองเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงแรมปลอดภัยจากการติดเชื้อด้วย

  ซึ่งกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรมดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันโรค โดยสังเกตอาการเจ็บป่วยของนักท่องเที่ยว และพนักงานผู้ให้บริการ หากพบนักท่องเที่ยว หรือพนักงานในโรงแรมมีการอาการที่น่าสงสัยให้รีบ โทร. 1422 พร้อมจัดหาห้องพักแยกเพื่อให้นักท่องเที่ยว หรือพนักงานเข้าพัก โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัว และสารคัดหลั่งของนักท่องเที่ยวหรือพนักงานนั้น จนกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะมาถึง และดำเนินการตรวจสอบ 

  โดยกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมหน่วยสอบสวนโรคเร่งด่วน SRRT ประจำอยู่ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง และที่ส่วนกลาง คือ สำนักอนามัย 3 ชุด รวมทั้งสิ้น 71 ชุด สามารถเข้าดำเนินการตรวจสอบได้ทันที นอกจากนี้ ขอให้หมั่นทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้ร่วมกันในโรงแรมที่พัก ติดป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวและพนักงานในโรงแรม โดยโปสเตอร์คำแนะนำสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://qrgo.page.link/LbDLv ซึ่งมีคำแนะนำทั้งภาษาไทย อังกฤษ และภาษาจีน

  สำหรับการป้องกันการติดเชื้อดังกล่าว ในเบื้องต้นขอให้ประชาชนดูแลสุขภาวะส่วนบุคคล โดยขอให้กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือคือ กินอาหารปรุงสุขใหม่ ใช้ช้อนกลางในระหว่างร่วมโต๊ะอาหาร ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ และหากเป็นไปได้ขอให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมทั้งหมั่นออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งจะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ในระดับหนึ่ง และประการสำคัญอย่าอยู่ใกล้ผู้ที่มีอาการไอหรือจาม และต้องสวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำด้วย