Saturday, February 24, 2024
More

    ถนนแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ตั้งแต่ตลาดยิ่งเจริญ-แยกคปอ. พร้อมใช้งาน

    การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ หลังจากที่ รฟม. ได้ทำการก่อสร้างงานโยธาโครงการฯ แล้วเสร็จ ว่าปัจจุบัน รฟม. ได้ดำเนินการคืนผิวจราจรบนถนนพหลโยธิน ทั้งฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออกในแนวเส้นทางโครงการ ตั้งแต่บริเวณตลาดยิ่งเจริญจนถึงแยก คปอ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


    ส่วนบริเวณห้าแยกลาดพร้าวจนถึงตลาดยิ่งเจริญ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้า 87.30% งานปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีความคืบหน้า 90.06% และงานตีเส้นจราจรมีความคืบหน้า 59.66% โดยงานในส่วนนี้จะสามารถดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในเดือนมีนาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยสะดวกและปลอดภัย รวมถึงเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในระหว่างที่มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นๆ

    ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียด และข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044