Thursday, June 23, 2022
More

  เตรียมเก็บค่าธรรมเนียม บัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ ใบละ 30 บาท เริ่ม 18 ก.พ. นี้

  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมในการออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทบุคคลทั่วไป และบัตรโดยสารนักเรียน นิสิต นักศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ ใบละ 30 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ส่วนบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (แบบรายเที่ยว) ยังคงจำหน่ายในราคา 50 บาทเท่าเดิม ไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียม

  นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ (ขสมก.) เปิดเผยว่า จากที่ ขสมก. เปิดให้บริการรับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ผ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (แบบรายเที่ยว) บัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทบุคคลทั่วไป และบัตรโดยสารนักเรียน นิสิต นักศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยไม่ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการออกบัตร เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการ เปลี่ยนวิธีการชำระค่าโดยสารจากใช้เงินสด เป็นการชำระค่าโดยสารผ่านบัตรดังกล่าว โดยที่ผ่านมามีประชาชนผู้ใช้บริการให้ความสนใจ เปลี่ยนมาชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเป็นจำนวนมาก


  ซึ่ง ขสมก. ได้ดำเนินการมาได้ระยะหนึ่งแล้ว จึงขอเก็บค่าธรรมเนียม ในการออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลทั่วไป และบัตรโดยสารนักเรียน นิสิต นักศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ ใบละ 30 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ส่วนบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (แบบรายเที่ยว) ยังคงจำหน่ายในราคา 50 บาทเท่าเดิม ไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียม

  อย่างไรก็ตาม ประชาชนผู้ใช้บริการ ที่มีบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลทั่วไป และบัตรโดยสารนักเรียน นิสิต นักศึกษา อิเล็กทรอนิกส์เดิมอยู่แล้ว ยังคงสามารถเติมเงินในบัตร ตามช่องทางการเติมเงินต่างๆ อาทิ ตู้เอทีเอ็ม โมบายแบงค์กิ้ง เพื่อนำบัตรมาใช้บริการรถโดยสารของ ขสมก. ได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องซื้อบัตรใหม่

  นอกจากนั้น ขสมก. ได้มีการออกแบบบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลทั่วไปใหม่ ให้มีรูปแบบและสีสัน แตกต่างจากบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (แบบรายเที่ยว) อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความสับสนในการใช้งาน รวมทั้งได้เพิ่มจุดจำหน่ายบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (แบบรายเที่ยว) ณ จุดขายที่ ขสมก.กำหนดอีกด้วย (เดิมบัตรดังกล่าวมีจำหน่ายเฉพาะบนรถโดยสารเท่านั้น)

  ทั้งนี้สำหรับกรณีบัตรมีปัญหาสามารถเดินทางมาเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ ณ ที่ทำการเขตการเดินรถที่ 1 – 8 และที่สำนักงานใหญ่ ขสมก. (Call Center 1348) ในวันและเวลาราชการ