Sunday, September 24, 2023
More

  กทม. จัด Big Cleaning ศาลาที่พักผู้โดยสาร ป้องกัน COVID-19 สร้างความมั่นใจให้คนกรุง

  นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ Big Cleaning ทำความสะอาดและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

  เพื่อให้การควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของ พล...อัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำชับให้หน่วยงานในสังกัดเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด


  โดยมุ่งเน้นให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่ร่วมกันหนาแน่นรวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความสะอาดบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารป้ายรถประจำทางราวจับสะพานลอยคนเดินข้าม

  พร้อมทั้งให้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือบริการตามจุดต่างๆ ของหน่วยงาน และทำความสะอาดพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะบริเวณที่ต้องสัมผัสหรือใช้สอยร่วมกัน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟท์ และห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ 70% หากไม่สามารถหาน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ 70% ได้สามารถใช้น้ำยาซักผ้าขาวหรือน้ำยาซักผ้าสีในการเช็ดทำความสะอาดแทนได้

  รวมถึงให้สำนักงานเขต แจ้งโรงเรียนในพื้นที่ ทำความสะอาดและดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning) ตลอดจนประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน สถานประกอบการ สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อาทิ วัด มัสยิด โบสถ์ ศาลเจ้าฯลฯ ในพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาดและดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning) อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น

  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง สำหรับในส่วนของสำนักการจราจรและขนส่ง ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งสิ้น 2,098 แห่ง มีมาตรการลงพื้นที่ทำความสะอาด Big Cleaning ทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ เนื่องจากเป็นบริเวณที่ประชาชนจำนวนมากต้องสัมผัสหรือใช้สอยร่วมกัน

  ทั้งนี้ให้ดำเนินการวันละ 2 ครั้ง ในเวลา 14.00 . และ 21.00 . ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่สามารถปรับช่วงเวลาตามความเหมาะได้ ในส่วนของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบสถานที่หรือพื้นที่สาธารณะอื่นในกรุงเทพมหานคร ให้ใช้มาตรการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง และจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือบริการตามจุดต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการส่งต่อเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ

  ——————————————————————————————————

  Writer : Samoejai Maneechote, Kanokorn Na Ranong