Friday, June 14, 2024
More

  จุฬาฯ พัฒนาชุดตรวจโควิด-19 สำเร็จ พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าตรวจ 30 มี.ค. นี้

  .นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาฯ ประธานกรรมการศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 เปิดเผยว่า Chula COVID-19 Strip Test ชุดตรวจผลเลือดเพื่อคัดกรองผู้ตรวจเบื้องต้นว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่นั้นจะใช้วิธีทดสอบด้วยการเจาะเลือดจากปลายนิ้วซึ่งทำให้การตรวจวินิจฉัยมีความปลอดภัยเพราะไม่ต้องใกล้ชิดกับสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจทั้งยังมีความสะดวกรวดเร็วในการตรวจ

  ทั้งนี้ Chula COVID-19 Strip Test ไม่ได้นำมาทดแทนการตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธีมาตรฐาน แต่หวังให้ชุดทดสอบนี้ช่วยเบาภาระจำนวนคนไข้ที่ต้องเข้ามารับบริการการตรวจที่โรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ซึ่งถ้าพบว่าผลเลือดของผู้เข้ารับการตรวจเป็น Negative และไม่มีความเสี่ยง ก็จะได้รับคำแนะนำให้กลับบ้านเพื่อทำการกักตัวและเว้นระยะห่างทางสังคม โดยไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล หรือหากผลตรวจเป็น Positive (ติดเชื้อ) ก็จะมีช่องทางที่รวดเร็วในการส่งไปตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลอีกครั้งที่โรงพยาบาล


  โดยชุดทดสอบ Chula COVID-19 Strip Test นั้น ได้รับการคิดค้นขึ้นโดยอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นการทดสอบที่อาศัยหลักการทางภูมิคุ้มกันร่างกาย (Serology Test) ซึ่งเป็นการตรวจหาแอนติบอดี (IgG & IgM) ในเลือด, ซีรัม, หรือพลาสมา ซึ่งใช้เวลาเพียง 10-15 นาที ในการตรวจ และทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประกาศว่าจะพร้อมให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการเข้ารับการตรวจตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 นี้เป็นต้นไป ที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ซึ่งจะเป็นศูนย์รับมือและวินิจฉัย COVID-19 อย่างเป็นทางการของทางจุฬาฯ

  ผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย Chula COVID-19 Strip Test สามารถลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนดังนี้

  กรอกข้อมูลเพื่อคัดกรองผ่านทาง covid19.thaitechstartup.org/ 

  ผู้ที่ถูดจัดให้อยู่ในกลุ่มเข้าข่ายจะได้รับผลการแจ้งเพื่อนัดหมายผ่านระบบ QueQ Application ซึ่งจะมีการจัดลำดับการให้บริการและวิธีเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการสุขภาพฯ ตามมาตรการ Social Distancing

  เข้ารับการตรวจผ่านชุดตรวจ Chula COVID-19 Strip Test

  รับผลการตรวจและคำแนะนำภายใน 10-15 นาที