Tuesday, May 28, 2024
More

  กองทุนตราสารหนี้ “กรุงศรี” คว้ารางวัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2020 จากมอร์นิ่งสตาร์

  นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่น่าชื่นชม เมื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด หรือ บลจ.กรุงศรี หนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทย ได้เข้ารับมอบรางวัลกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาวยอดเยี่ยม ประจำปี 2020 จากมอร์นิ่งสตาร์ สำหรับกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนเกษียณและไม่ต้องการรับความเสี่ยงสูง

  ในการนี้ น.ส.ศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงศรี พร้อกมด้วยนางสุภาพร ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุนตราสารหนี้ และทีมผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ ร่วมเป็นตัวแทนในการเข้ารับมอบรางวัลดังกล่าว


  มอร์นิ่งสตาร์ (Morningstar)

  คือ องค์กรที่ให้บริการข้อมูลและจัดอันดับกองทุน เปรียบเสมือนกับคนกลางที่คอยให้ข้อมูลกับนักลงทุน ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้ามาดูข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ด้วยการจัดอันดับที่เรียกว่า “Morningstar Rating” กองทุนที่จะได้รับการจัดอันดับโดยมอร์นิ่งสตาร์ จะต้องมีผลการดำเนินงานติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี (แบ่งการจัดอันดับเป็น 3 ช่วงเวลา คือ 3 ปี, 5 ปีและ 10 ปี) โดยจัดอันดับด้วยการ “คำนวณผลตอบแทนแบบที่นำความเสี่ยงมาคำนึงถึงด้วย (MRAR)” และให้ดาวกับกองทุนที่ได้คะแนนมากที่สุด เรียงลำดับไปตั้งแต่ 5 ดาว จนถึง 1 ดาว

  สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757 หรือ เว็บไซต์ www.krungsriasset.com หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา