Monday, July 15, 2024
More

    CEA เตรียมจ้างกลุ่มแรงงานอิสระอย่างฟรีแลนซ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

    กลุ่มแรงงานอิสระอย่างฟรีแลนซ์, ผู้ประกอบการอิสระ, หรือผู้รับจ้างใช้แรงงานทั่วไป นับเป็นแรงงานส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 มากที่สุด แม้ล่าสุดทางภาครัฐจะได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในส่วนนี้ด้วยการจ่ายเงิน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน แต่ก็เป็นแค่การแก้ปัญหาชั่วคราว ต่างจากการได้งานทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างความยั่งยืนมากกว่า


    จึงเป็นเหตุผลให้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ได้ออกโครงการ “CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์…ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย, SMEs, และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ไม่ว่าจะเป็นนักเขียน, ช่างภาพ, นักออกแบบ, นักดนตรี, กราฟิตี้ ฯลฯ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านี้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์เฉพาะหน้า และมีภูมิคุ้มกันเพื่อการฟื้นตัว และป้องกันในระยะยาว

    โดยมาตรการต่างๆ ที่ทาง CEA ได้ทำการออกมานั้นก็จะมีตั้งแต่การหาแฟลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มเติมมาให้ SMEs เช่น PINKOI เป็นต้น, มีการให้บริการถ่ายรูปและเขียนเรื่องราวของแบรนด์ผู้ประกอบการรายย่อยจากฟรีแลนซ์นักเขียน/นักออกแบบด้วยกันเอง, ชวนนักดนตรีมาสร้างสรรค์เสียงเพลงแบบไม่จำกัดรูปแบบดนตรีและเทคนิคส่งให้กับทาง CEA, มีการรวบรวมพิกัดร้านอาหารไซส์เล็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบของแพลตฟอร์มเดลิเวอรีรายใหญ่ให้ทุกคนได้ไปช่วยกันอุดหนุน และยังมีมาตรการอื่นๆ อีกมากมายที่จะเป็นการช่วยให้เหล่าผู้ประกอบวิชาชีพอิสระเหล่านี้ ได้มีหนทางในการขายฝีมือหรือขายผลิตภัณฑ์ของตัวเอง เพื่อหารายได้เพิ่มเติมในช่วงวิกฤตครั้งใหญ่ของประเทศนี้