Tuesday, December 6, 2022
More

  กทม. เปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ กว่า 600 ชุมชน

  พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กผู้ว่าฯอัศวินระบุว่า กทม. เปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อเป็นสื่อกลาง ส่งต่อความห่วงใยจากพี่น้องประชาชนแบ่งปันสู่ผู้ยากไร้ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19

  ซึ่งมีหลายภาคส่วนทั้งภาคเอกชนและประชาชน แนะให้ กทม. ช่วยเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในชุมชนแออัดเพราะคนเหล่านี้หาเช้ากินกินค่ำหรืออาจได้บ้างไม่ได้บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้

  เปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือชุมชนแออัดกว่า 600 ชุมชน


  เบื้องต้น กทม. ได้จัดหางบประมาณสนับสนุนและประสานไปยังผู้ประกอบการเพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมพร้อมทั้งเปิดรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อการดำรงชีพจากทุกภาคส่วนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเพื่อเป็นสื่อกลางส่งต่อความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบและด้อยโอกาสกว่าเหล่านี้

  รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามสำนักงานเขตต่างๆ จำนวน 600 กว่าชุมชน จากทั้งหมด 2,000 กว่าชุมชน

  แต่หากภาคเอกชน หรือประชาชนประสงค์จะนำสิ่งของไปมอบหรือจัดสรรด้วยตนเอง กทม. ก็ยินดีครับ โดยท่านสามารถประสานกับสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับชุมชนหรือบุคคลที่ขาดแคลนจริงๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั่วถึง รวมถึงวิธีการที่ถูกต้องในการมอบสิ่งของในภาวะวิกฤตโรคระบาดเพื่อความปลอดภัยปลอดเชื้อของทั้งผู้ให้ และผู้รับ

  ส่วนผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาคกับกรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 8651 และ 0 2221 2141 ต่อ 1280 ในวัน และเวลาราชการครับ