Monday, May 27, 2024
More

  คาดคนไทยเสี่ยงตกงานเพิ่ม 10 ล้านคน หากสถานการณ์ไวรัสไม่ดีขึ้นใน 3 เดือน

  ปัจจุบันจำนวนคนว่างงานมีอยู่กว่า 7 ล้านคน ท่ามกลางแรงงานทั่วประเทศที่มีอยู่ราว 38 ล้านคน ซึ่งมีสิทธิ์เพิ่มขึ้นถึง 10 ล้านคน หากความรุนแรงของไวรัสโควิด-19 ไม่ลดน้อยลง

  เผยคนไทยอาจตกงานเพิ่ม 10 ล้านคน

  นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าไทย กล่าวระหว่างการเข้าร่วมแถลงข่าวกับทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) ว่า ขณะนี้ น่าจะมีคนไทยตกงานแล้วราว 7 ล้านคน และตัวเลขคนว่างงานมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นถึง 10 ล้านคน ถ้าไวรัสโควิด-19 ยังคงระบาดต่อเนื่องไปอีก 2-3 เดือน โดยจำนวนคนว่างงานที่มีสิทธิ์เพิ่มขึ้นถึง 10 ล้านคน ท่ามกลางแรงงานทั่วประเทศที่มีอยู่ราว 38 ล้านคนนี้ สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบอย่างรุนแรงของไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจของไทย


  ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาทางเศรษฐกิจมาแล้วหลายมาตรการ เช่น การแจกเงินให้ประชาชน 5,000 บาท และการออกพ... 3 ฉบับ รวมวงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทย ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่ภาคเอกชน

  อย่างไรก็ตาม สภาพัฒน์ฯระบุว่า จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่ยังต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการอื่นๆ เข้ามาช่วยเสริม เช่น การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี การช่วยเงินชดเชยในส่วนค่าจ้างแรงงานของธุรกิจ