Friday, June 21, 2024
More

  สธ.เตรียมเริ่มปลดล็อกดาวน์ 32 จังหวัดต้นเดือนพ.ค.

  นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกมาเปิดเผยผลการประชุมแนวทางการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมีทีมที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วม ซึ่งจากการหารือเห็นตรงกันว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านการใช้ชีวิตในช่วงวิกฤต แต่จะไม่ใช่การกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม ซึ่งเงื่อนไขสำคัญต่าง ๆ ยังอยู่ระหว่างรอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเซ็นหนังสือกรอบความคิดเห็นเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อบังคับใช้เป็นมาตรการระดับประเทศต่อไป

  แบ่งมาตรการล็อกดาวน์ออกเป็น 3 กลุ่มจังหวัด

  สธ.ได้เผยว่าการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ในรูปแบบต่าง ๆ จะไม่เดินหน้าพร้อมกันหมด 77 จังหวัด แต่จะแบ่งเป็นพื้นที่ที่อิงจากรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อเป็นหลัก โดยจะมีการทดลองใน 3-4 จังหวัดช่วงปลายเดือนเม.ย.นี้ และจากเอกสารประกอบการประชุมภาคผนวกที่ 1 ระดับการระบาดของจังหวัด ที่มีการอัปเดตทุกวัน และจะพิจารณารายชื่อจังหวัดก่อนสิ้นเดือนเมษายนนี้อีกครั้ง แต่จากข้อมูลเบื้องต้นในวันที่ 14 เม.ย. 63 พบว่าจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มจังหวัดดังนี้


  1. 32 จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในรอบ 2 สัปดาห์

  – ปลดล็อกดาวน์ช่วงต้นเดือนพ.ค.

  2. 38 จังหวัดที่มีการพบผู้ติดเชื้อในประปราย

  – ปลดล็อกดาวน์ช่วงกลางเดือนพ.ค.

  3. 7 จังหวัดที่มีการติดเชื้อต่อเนื่อง แต่ไม่มีการระบาดใหญ่

  – ปลดล็อกดาวน์ต้นเดือนมิ.ย.

  32 จังหวัดปลดล็อกดาวน์ต้นเดือนพ.ค.

  เป็นกลุ่มจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วง 2 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็นภูมิภาคดังนี้

  38 จังหวัดปลดล็อกดาวน์กลางเดือนพ.ค.

  เป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในช่วง 2 สัปดาห์แบบประปราย ในวงจำกัดไม่เกิน 5 ราย โดยแบ่งเป็นภูมิภาคได้ดังนี้

  7 จังหวัดปลดล็อกดาวน์ต้นเดือนมิ.ย.

  เป็นจังหวัดที่มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ต่อเนื่อง แต่ไม่มีการระบาดใหญ่ โดยแบ่งเป็นภูมิภาคดังนี้