Sunday, March 3, 2024
More

  ผู้โดยสารเรือคลองแสนแสบเพิ่มขึ้นหลังคลายล็อกดาวน์จาก 5,000 เป็น 10,000 คน/วัน

  รมว.กระทรวงคมนาคม สั่งกรมเจ้าท่าเรือแสนแสบ เพิ่มเที่ยวเรือเต็มพิกัดจาก 40 ลำ เป็น 60 ลำ ในช่วงเร่งด่วนเช้าและเย็น เพื่อลดระยะรอคอยเหลือ 3-5 นาทีต่อเที่ยว และเพิ่มความเข้มงวดในการทำตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อรองรับผู้โดยสารที่กลับมาหนาแน่นหลังคลายล็อกดาวน์


  ผู้โดยสารเรือคลองแสนแสบ หลังคลายล็อคดาวน์ อยู่ที่ 1 หมื่นคน/วัน

  นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามการจัดระเบียบเรือโดยสารในคลองแสนแสบ บริเวณท่าเรือประตูน้ำ ท่าเรืออโศก ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งอื่นๆ ว่า ในช่วงล็อกดาวน์ มีผู้มาใช้บริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบประมาณ 5,000 คน/วัน ลดลงจากช่วงเวลาปกติที่มีผู้โดยสารประมาณ 50,000 คน/วัน และภายหลังจากที่มีการคลายล็อคดาวน์ มีผู้มาใช้บริการประมาณ 10,000 คน/วัน

  คุมเข้มมาตรป้องกันเชื้อไวรัส บริเวณท่าเรือทั้ง 28 ท่าเรือ

  ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้สั่งการให้กรมเจ้าท่า (จท.) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณท่าเรือทั้ง 28 ท่าเรืออย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น การตั้งจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการ ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนลงเรือทุกคน การเว้นระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) 1-2 เมตร ในขณะที่ยืนรอเรือและนั่งในเรือ สวมใส่หน้ากากอนามัยทั้งก่อนขึ้นลงเรือตลอดการเดินทางและจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ผู้มาใช้บริการ

  เพิ่มมาตรการรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น พร้อมเพิ่มเที่ยวเรือเต็มพิกัด จากเดิม 40 ลำ เป็น 60 ลำ

  โดยล่าสุด นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ ได้สั่งเพิ่มมาตรการ ให้กรมเจ้าและบริษัทครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด ผู้ให้บริการเรือคลองแสนแสบ ดำเนินการ โดยมาตรการที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย

  1.ช่วงเร่งด่วนเช้าเย็น เพิ่มเที่ยวเรือเต็มพิกัด จากเดิม 40 ลำ เป็น 60 ลำ และปรับความถี่ในการให้บริการช่วงเวลาเร่งด่วน (ช่วงเช้า เวลา 06.30 – 09.00 . และช่วงเย็น เวลา 16.00 – 19.00 .) ให้มีระยะรอคอย 3 – 5 นาทีต่อเที่ยว

  2.เพิ่มเครื่องหมายจุดยืนบนท่าเรือ รวมถึงจุดนั่งและจุดยืนในเรือ ให้เห็นชัดเจนและเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing ระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร

  3.มีกล้องวงจรปิด เฝ้าดูระยะห่างผู้โดยสาร หากหนาแน่น มีเจ้าหน้าที่แก้ไขสถานการณ์ทันที พร้อมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมในชั่วโมงเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ และให้คำแนะนำในการขึ้นลงเรือ

  4.ประสานวิทยุ/โทรศัพท์ ควบคุมระหว่างผู้ควบคุมเรือกับพนักงานก่อนถึงท่าปลายทาง เพื่อแจ้งจำนวนผู้โดยสารขึ้นลงเรือในท่าต่อไป กำชับไม่ให้เกินจำนวนที่กำหนด

  อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคมห่วงใยทุกท่านที่สัญจรทางน้ำ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้า รถโดยสาร จึงได้กำชับหน่วยงานที่กำกับ ดูแล ตรวจสอบอย่างเข้มงวด รวมถึงขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกท่านถึงที่หมายได้อย่างราบรื่น สะดวก และปลอดภัย