Monday, July 15, 2024
More

  เพิ่มขบวนรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน อีก 9 ขบวน ช่วงเร่งด่วนเช้า-เย็น รวมเป็น 49 ขบวน

  รฟม. เพิ่มขบวนรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น โดยจะมีขบวนรถที่วิ่งให้บริการตามปกติ 40 ขบวน และขบวนรถเสริมอีก 9 ขบวน รวมเป็น 49 ขบวน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร ตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19


  รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน เพิ่มขบวนรถไฟ รับมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม

  นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า ตามที่ รฟม. และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ได้ดำเนินการตามมาตรการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เข้าระบบในแต่ละคราว (Group Release) เพื่อรักษาระยะห่างในการใช้บริการตามมาตรการ Social Distancing ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางราง โดยแบ่งการเข้าระบบของผู้โดยสารเป็น 3 ตอน ได้แก่ ก่อนการขึ้น-ลง เข้าสู่ชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร, ก่อนผ่านเข้าประตูจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ และก่อนเข้าสู่ขบวนรถไฟฟ้า ทำให้ผู้โดยสารต้องใช้เวลารอคิวเพื่อใช้บริการนานขึ้น

  จากเหตุการณ์ดังกล่าว รฟม. และ BEM จึงได้จัดขบวนรถเสริมในระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น จากปกติจะมีขบวนรถให้บริการ 40 ขบวน เพิ่มขึ้นอีก 6 ขบวน จากที่เคยเพิ่ม 3 ขบวนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา รวมมีขบวนรถเสริมในระบบเป็น 9 ขบวน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร ทั้งนี้จะเสริมขบวนในกรณีที่สถานีรถไฟฟ้าสถานีใดมีผู้โดยสารหนาแน่นมาก จะนำขบวนรถเสริมให้บริการที่สถานีนั้นเป็นสถานีแรก โดยไม่จอดรับผู้โดยสารที่สถานีก่อนหน้า

  ทั้งนี้ รฟม. และ BEM ขอความร่วมมือผู้โดยสารวางแผนและเผื่อเวลาในการเดินทางมากขึ้น เพราะจำเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นในการจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ รวมทั้งสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการใช้บริการ รวมถึงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนใช้บริการ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ในจุดให้บริการในสถานี และโปรดให้ความร่วมมือในการรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing โดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยทางสุขอนามัยของคนทุกคน