Monday, May 27, 2024
More

  พระปกเกล้าสกายพาร์ค คืบหน้าแล้ว 97% เตรียมตั้งชื่อ และเปิดใช้ภายในเดือน มิ.ย. นี้

  พระปกเกล้าสกายพาร์ค สวนสาธารณะลอยฟ้าแห่งแรกในกรุงเทพฯ คืบหน้า 97% เหลือเพียง 3% สำหรับทำความสะอาด และปลูกต้นไม้ คาดเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 พฤษภาคม นี้ เตรียมตั้งชื่อและเปิดใช้ภายในเดือนมิถุนายน 2563

  นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า (พระปกเกล้าสกายพาร์ค) โดยมี ผู้อำนวยการเขตธนบุรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่


  สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า (พระปกเกล้าสกายพาร์ค) เป็นการปรับปรุงโครงสร้างเดิมของรางรถไฟฟ้าลาวาลินที่ดำเนินการค้างไว้ และปัจจุบันไม่ได้มีการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างดังกล่าว เพื่อเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า พร้อมมุมพักผ่อน ทางเดิน ทางจักรยาน และมีการติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้พิการ สามารถเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี พร้อมจุดชมวิวที่สวยงามกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้บนสะพาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนคลองสาน

  ความคืบหน้าโครงการพระปกเกล้าสกายพาร์ค ขณะนี้อยู่ที่ 97%

  โดยปัจจุบันมีความคืบหน้าของผลงานโดยรวมทำได้ 97% เหลือเนื้องานอีก 3% ส่วนใหญ่เป็นการปลูกต้นไม้ เก็บรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ และการล้างทำความสะอาดพื้นที่ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยจะมีการประชุมคัดเลือกชื่อที่ชนะการประกวดตั้งชื่อสวนสาธารณะลอยฟ้า (พระปกเกล้าสกายพาร์ค) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2563 ต่อไป

  ทั้งนี้โครงสร้างเดิมของรางรถไฟฟ้าลาวาลิน มีความยาวประมาณ 280 เมตร กว้าง 8.50 เมตร มีระยะห่างจากช่องทางเดินรถ สะพานพระปกเกล้าทั้งสองฝั่ง 0.80 เมตร ความสูงคงที่วัดจากระดับพื้นดินที่ 9 เมตร เมื่อเทียบกับสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาออกจะอยู่ระดับสูงกว่าประมาณ 2 เมตร ที่ปลายสะพาน และระดับเท่ากันที่กลางสะพาน ส่วนสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาเข้าจะมีระดับเท่ากันที่ปลายสะพานฝั่งธนบุรี ส่วนปลายสะพานฝั่งพระนครเป็นโครงสร้างตัดไม่มีทางขึ้นลง มีระยะยื่นเข้ามาจากริมฝั่งแม่น้ำประมาณ 40 เมตร และมีแนวดิ่งอยู่ในเขตสวนสาธารณะเชิงสะพานพระปกเกล้าฝั่งพระนคร ส่วนปลายสะพานฝั่งธนบุรีเป็น โครงสร้างตัดไม่มีทางขึ้นลง มีระยะยื่นเข้ามาจากริมฝั่งแม่น้ำประมาณ 40 เมตร และมีแนวดิ่งอยู่ในเขตสวนป่ากรุงเทพมหานครเฉลิมพระเกียรติ