Friday, December 9, 2022
More

  รฟม.กำชับลอกท่อระบายน้ำตามแนวโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ทุก 3 เดือน

  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เร่งดำเนินการลอกท่อระบายน้ำตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรมฯ – มีนบุรี) เป็นประจำทุก 3 เดือน

  รฟม.เร่งดำเนินการลอกท่อระบายน้ำตามแนวโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม


  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ได้ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าตลอดแนวถนนรามคำแหง ในช่วงฤดูฝน โดยผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ได้ดำเนินการลอกท่อบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ถนนวัฒนธรรม และถนนรามคำแหง เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2563
  เพื่อป้องกันเศษวัสดุอุดตันในแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า และช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดีมากยิ่งขึ้น

  โดยรฟม. ได้เน้นย้ำให้ที่ปรึกษาโครงการ กำกับดูแลให้ผู้รับจ้างฯ ลอกท่อระบายน้ำตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า อย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 เดือน และเฝ้าระวังสถานการณ์ในฤดูฝนอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ และเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในการให้ความสำคัญแก่ประชาชน และชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ