Monday, May 27, 2024
More

  ขยะในกรุงเทพฯ สูงถึง 10,000 ตัน/วัน ชวนคนกรุงทิ้งให้ถูกที่ ลดการอุดตันทางระบายน้ำ

  ปริมาณขยะในกรุงเทพมหานคร สูงถึง 10,000 ตัน/วัน และมีแน้วโน้มจะขยายตัวตามสภาพเศรษฐกิจ และอัตราการบริโภคของประชากรกรุงเทพฯ ซึ่งขยะที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และรวมถึงขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้แล้วจากบ้านเรือน

  กทม. จึงขอความร่วมมือประชาชนทิ้งขยะชิ้นใหญ่ให้ถูกที่ ลดปัญหาขยะอุดตันทางระบายน้ำ ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน


  ขยะในกรุงเทพฯ สูงถึง 10,000 ตัน/วัน มีแน้วโน้มเพิ่มขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ และอัตราการบริโภคของคนกรุง

  ...พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีปริมาณขยะสูงถึง 10,000 ตัน/วันและมีแน้วโน้มจะขยายตัวตามสภาพเศรษฐกิจและอัตราการบริโภคของประชากรกรุงเทพฯ

  ซึ่งขยะที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและรวมถึงขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้แล้วจากบ้านเรือนเช่นโต๊ะเก้าอี้ที่นอนโซฟาเครื่องใช้ไฟฟ้าฯลฯหากไม่มีการบริหารจัดการที่ถูกวิธีไม่มีการจัดสถานที่ให้บริการทิ้งขยะชิ้นใหญ่ก็จะทำให้มีการลักลอบทิ้งตามสถานที่รกร้างว่างเปล่าหรือแม่น้ำลำคลองส่งผลให้เกิดการกีดขวางการระบายน้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำไหลลงท่อไม่ได้เกิดเป็นปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรสร้างความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตของประชาชน

  กิจกรรมนัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่หมุนเวียนไปตามชุมชน ใน 50 เขตอย่างทั่วถึง

  กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับ 50 สำนักงานเขต จึงจัดกิจกรรมนัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ขึ้น ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ หมุนเวียนไปตามซอย ชุมชน และหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ 50 สำนักงานเขตอย่างทั่วถึง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม ให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าตามช่องทางสื่อสารต่างๆของ กทม. เพื่อเตรียมรวบรวมขยะชิ้นใหญ่มาทิ้งตามจุดนัดทิ้ง

  ส่วนบ้านไหนที่ต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่จำนวนมากและห่างไกลจากจุดนัดทิ้งในแต่ละสัปดาห์สามารถติดต่อขอรับบริการที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของทุกสำนักงานเขตในพื้นที่โดยเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่ราชการกำหนดทั้งนี้รถเก็บขยะของแต่ละสำนักงานเขตที่ออกเก็บในทุกวันไม่สามารถเก็บขยะชิ้นใหญ่ได้เนื่องจากบนรถมีระบบไฮโดลิคอาจทำให้ได้รับความเสียหายจึงต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่เข้ามาดำเนินการจัดเก็บ

  รณรงค์คนกรุงไม่ทิ้งขยะลงคลอง และที่สาธารณะ ป้องกันขยะอุดตัน กีดขวางทางน้ำไหล

  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะแก้ไขปัญหาขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนแล้วยังเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่ให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมไม่ทิ้งขยะลงคลองและที่สาธารณะเพื่อป้องกันปัญหาขยะอุดตันกีดขวางทางน้ำไหลและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

  รวมถึงยังส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และนำขยะชิ้นใหญ่มาทิ้งตามจุดทิ้งทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เพื่อลดปริมาณขยะในระบบ ภายใต้นโยบายทำจริง เห็นผลจริง” (NOW) ของ พล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

  ทั้งนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมนัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่กทม. โดยสำนักงานเขต 50 เขต ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกเสาร์อาทิตย์ โดยไม่คิดค่าบริการ พร้อมกำหนดแผนการให้บริการครอบคลุมทั่วพื้นที่แต่ละ 50 เขต ด้วยการจัดทำตารางกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้บริการ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าผ่านการประชาสัมพันธ์ ประกาศ และสื่อออนไลน์ของแต่ละสำนักงานเขต รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของชุมชนและแอปพลิเคชันไลน์ของหมู่บ้าน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร https://prbangkok.com, https://facebook.com/prbangkok/, https://twitter.com/pr_bangkok, http://bkknowconnect.com, https://www.facebook.com/earthpongsakornk/ และหากพบเห็นขยะหรือวัชพืชในแม่น้ำลำคลองก็สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม.โทร. 0 2248 5115