Tuesday, April 23, 2024
More

  ดัน 40 ชุมชน 20 เส้นทางท่องเที่ยว ในแพ็คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวกระจายรายได้ให้ชุมชน

  อพท. ร่วมกับภาคเอกชน เตรียมส่งบุคลากรลงพื้นที่พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวให้กับ 40 ชุมชน ในพื้นที่พิเศษและในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวของ อพท. เพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวอย่างน้อย 20 เส้นทาง พร้อมดันเข้าสู่แพ็คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยว “กำลังใจ” เพื่อช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ถึงชุมชนอย่างแท้จริง

  เตรียมจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน 20 เส้นทาง

  นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ในเดือนกรกฎาคมนี้ อพท.ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ, สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว, สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอาเซียน, สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว, สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย และสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพื่อส่งบุคลากรลงพื้นที่พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับ 40 ชุมชน ในพื้นที่พิเศษและในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวของ อพท. เพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวอย่างน้อย 20 เส้นทาง


  เพิ่มศักยภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

  โดยโครงการดังกล่าวจะมีการพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่น โดยใช้มัคคุเทศก์อาชีพ มาเป็นวิทยากรให้การอบรมแก่ชุมชน โดยเป้าหมายสำคัญ คือ เพิ่มศักยภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน และได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีรายได้จากการเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการตลาดท่องเที่ยว และความเชี่ยวชาญในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว

  เมื่อสถานการณ์ท่องเที่ยวกลับสู่ภาวะปกติผู้ที่เป็นวิทยากร จะนำเส้นทางที่ตนเองได้ร่วมกับชุมชนพัฒนาขึ้นมาในครั้งนี้ ไปเสนอขายแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงโครงการเที่ยวปันสุข ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ด้วย ซึ่งโครงการนี้เป็นการนำร่องหากได้ผลตอบรับที่ดี ในปีต่อๆไป ทาง อพท. จะจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการตลาดให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวที่ อพท. พัฒนาขึ้นมา

  นอกจากนี้ยังเตรียมนำหลักการตลาดมาผสมกับแนวทางการพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้ได้ผลลัพท์เป็นเส้นทาง และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายหลังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

  เล็งผลักดันเส้นทางท่องเที่ยว สู่แพ็กเกจ “กำลังใจ” หวังกระจายรายได้สู่ชุมชน

  ขณะเดียวกัน อพท. ได้หารือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อผลักดันเส้นทางดังกล่าวลงไปในแพ็กเกจ “กำลังใจ” ซึ่งเป็นหนึ่งในแพ็กเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และถ้าสามารถนำเส้นทางชุมชนลงไปในแพ็กเกจได้ก็จะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ลงไปถึงมือชุมชนอย่างแท้จริง ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาล ที่อนุมัติเงินมาใช้ในแพ็กเกจนี้ 2,400 ล้านบาท

  ทั้งนี้จะร่วมมือกับภาคีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดท่องเที่ยว เข้ามาร่วมให้ความรู้แก่ชุมชน และพัฒนาโดยใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนนั้นๆ เป็นตัวกำหนดว่าเหมาะสมรองรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มไหน เพราะจากนี้ไปพฤติกรรมการท่องเที่ยวจะปรับเปลี่ยน การท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่จะลดลงเป็นการท่องเที่ยวในกลุ่มขนาดเล็กเพื่อความปลอดภัยแทน

  นักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและผจญภัย และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นกลุ่มที่จะเดินทางท่องเที่ยวเป็นกลุ่มแรก

  สำหรับกลุ่มแรกที่จะเดินทางท่องเที่ยวคือ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและผจญภัย และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่ง อพท. มี 81 ชุมชน ที่พัฒนาและพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ แบ่งเป็น 14 ชุมชนในพื้นที่พิเศษ และอีก 67 ชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 8 คลัสเตอร์ ในที่นี้รวมถึง 4 ชุมชนในพื้นที่คลองดำเนินสะดวก 6 ชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 6 ชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า