Tuesday, March 5, 2024
More

  รัฐแนะผู้ประกอบการไทยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นเมื่อต้องการเจาะกลุ่มตลาดจีน

  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแนะผู้ประกอบการไทย หากต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าชาวจีนให้เน้นช่องทางออนไลน์มากขึ้นเพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มยอดการส่งออกให้กับสินค้าไทย

  ชาวจีนนักชอปสินค้าออนไลน์ตัวยง

  นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ในจีนมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด มีเว็บค้าออนไลน์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และยังมีแอปพลิเคชันต่างๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน ทำให้ช่องทางออนไลน์ในตลาดจีนมีความสำคัญเพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยจะใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จัก และต้องคอยติดตามว่าแพลตฟอร์มใด แอปพลิเคชันใด ที่กำลังได้รับความนิยม หรือมีศักยภาพด้านใดที่จะช่วยทำการตลาดให้กับสินค้าไทยได้ และเลือกใช้ให้เหมาะสม ก็จะทำให้สินค้าไทยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้


  โดยในปี 2020 คาดว่า จะมีชาวจีนใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ 900 ล้านคน ซึ่งทำให้เกิดโอกาสทางการตลาดเป็นจำนวนมาก หากใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะการใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าไทย โดยแอปพลิเคชัน ที่ชาวจีนนิยมใช้มากสุด ยังคงเป็น วีแชท (Wechat) คิวคิว (QQ) เว่ยป๋อ (Weibo)

  นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยควรพิจารณาใช้ช่องทางการทำตลาดใหม่ๆ ผ่านทางออนไลน์ เพื่อแนะนำสินค้าไทยและกระตุ้นยอดขาย เพราะหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคในจีนเปลี่ยนไป และหันมาให้ความสำคัญกับช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยกิจกรรมกระตุ้นยอดขายที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น เช่น การไลฟ์สด เพื่อแนะนำและขายสินค้า การจัดกิจกรรมชิงรางวัลเพื่อกระตุ้นยอดขาย หรือการแจกบัตรกำนัลส่วนลดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้บริโภคนำไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า