Thursday, May 30, 2024
More

  NEW ‘PERFORMA’ นวัตกรรมน้ำมันเครื่องยนต์แห่งอนาคตที่มาพร้อมเทคโนโลยี EVOTEC จาก PTT Lubricants

  ในยุคที่ ‘ไลฟ์สไตล์’ ของผู้คนมีความหลากหลายในทุกมิติ สิ่งนี้ได้นำไปสู่พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองที่ตรงจุดมากยิ่งขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ “น้ำมันเครื่อง” หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

  PTT Lubricants ในฐานะผู้นำตลาดน้ำมันเครื่องในประเทศไทย ได้เล็งเห็นแนวโน้มความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ในปัจจุบันและอนาคต โดยน้ำมันเครื่องไม่เพียงแต่จะต้องปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถตอบโจทย์ในทุกด้านของการขับขี่ ด้วยเหตุนี้ PTT Lubricants จึงริเริ่มการพัฒนาน้ำมันเครื่องยุคใหม่ ภายใต้แนวคิดของเทคโนโลยีแพลตฟอร์มใหม่ที่มีชื่อว่า “EVOTEC Technology” โดยเป็นการ “ปฏิวัติเทคโนโลยีน้ำมันหล่อลื่นแห่งการขับเคลื่อนยานยนต์สู่อนาคต (Drive the Evolution)”


  EVOTEC Technology เทคโนโลยีที่ดีกว่า…เพื่อยานยนต์และสิ่งแวดล้อม

  แพลตฟอร์มใหม่ EVOTEC Technology เกิดจากแนวคิดในการพัฒนาน้ำมันเครื่องให้ดียิ่งขึ้นเพื่อยานยนต์และโลกยุคใหม่ ซึ่งเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมน้ำมันเครื่องครั้งสำคัญที่คำนึงทุกมิติเพื่ออนาคต โดยเฉพาะประโยชน์ 3 ด้านหลัก คือ 3 E Benefit ได้แก่ Endurance, Efficiency และ Environment

  Endurance น้ำมันเครื่องมีคุณลักษณะสำคัญที่ดีเยี่ยม สามารถทำหน้าที่พื้นฐานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไป พร้อมคุณสมบัติที่ช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกและการปกป้องเครื่องยนต์ให้ทนทานสูงสุดในทุกสภาวะ รวมถึงความสามารถในการรองรับได้กับเทคโนโลยีขั้นสูงของเครื่องยนต์ยุคใหม่ที่ล้ำสมัยและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

  Efficiency น้ำมันเครื่องมีคุณลักษณะพิเศษที่โดดเด่น สามารถตอบสนองต่อความหลากหลายของเครื่องยนต์แต่ละประเภท เพื่อให้ผู้ขับขี่สัมผัสได้ถึงอัตราเร่งของเครื่องยนต์ที่ดีขึ้นในทุกช่วงความเร็ว อีกทั้งยังให้การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดียิ่งขึ้นได้เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไป

  Environment น้ำมันเครื่องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถรองรับเทคโนโลยีเครื่องยนต์ในยุคปัจจุบันและในอนาคตที่กำลังจะมาถึง โดยทิศทางการพัฒนาระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์รวมถึงระบบบำบัดไอเสีย เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน รวมถึงการลดปริมาณก๊าซพิษจากไอเสียรถยนต์ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ

  ทั้งนี้ PTT Lubricants ได้เริ่มนำแพลตฟอร์ม EVOTEC Technology มาใช้เป็นครั้งแรกในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นกลุ่มน้ำมันเครื่องเบนซินสำหรับรถยนต์นั่งซึ่งมีชื่อทางการค้าว่า PERFORMA พร้อมกับมาตรฐานใหม่ล่าสุด API SP และ ILSAC GF-6A

  SMART Molecules การปฏิวัติเทคโนโลยีของสารเพิ่มคุณภาพในวงการน้ำมันเครื่องระดับโลก

  เทคโนโลยีของเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้ระบบฉีดตรงร่วมกับเทอร์โบชาร์จเจอร์ (Turbocharged Gasoline Direct Injection, Turbo-GDI) มีการนำมาใช้งานและได้รับความนิยมอย่างมากในรถยนต์ยุโรปสมรรถนะสูงเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว จนกระทั่งในปัจจุบันความนิยมในเครื่องยนต์ Turbo-GDI นี้เริ่มแพร่หลายมากขึ้นจากกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์หลายค่ายในเอเชียทั้งญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ รวมถึงในหลายประเทศทั่วโลก และจะเป็นเครื่องยนต์หลักที่จะถูกนำมาใช้ในรถยนต์นั่งเบนซินรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต

  อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องยนต์ Turbo-GDI ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ควรระวังซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงต่อเครื่องยนต์ตามมาได้ ด้วยเหตุนี้ PTT Lubricants จึงให้ความสำคัญและเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดต่อปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ Turbo-GDI จนนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับน้ำมันเครื่องกลุ่ม PERFORMA มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการตอบสนองต่อการใช้งานกับเครื่องยนต์ Turbo-GDI ได้อย่างดีที่สุด

  สำหรับในปีนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในวงการน้ำมันเครื่องระดับโลก โดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (American Petroleum Institute, API) ได้เริ่มประกาศใช้มาตรฐาน API SP พร้อมกับมาตรฐาน ILSAC GF-6 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพของน้ำมันเครื่องเบนซินให้สามารถรองรับและใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับเครื่องยนต์ Turbo-GDI

  น้ำมันเครื่องเบนซินมาตรฐานล่าสุด API SP และ ILSAC GF-6 ได้รับการวิจัยและพัฒนาไปพร้อมกัน ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินจากผลทดสอบกับเครื่องยนต์จริงในห้องปฏิบัติการ (Engine Test Laboratory) โดยที่มาตรฐาน API SP และ ILSAC GF-6 จะมีการทดสอบเพื่อประเมินปัญหาเกิดขึ้นในเครื่องยนต์ Turbo-GDI ทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำมันเครื่องเบนซินที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบเหล่านี้จะมีความทนทานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องยนต์ Turbo-GDI ได้สูงสุด

  จากเรื่องราวที่กล่าวมาข้างต้น PTT Lubricants จึงได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับน้ำมันเครื่องกลุ่ม PERFORMA ภายใต้แพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด EVOTEC Technology โดยใช้แนวคิดดังกล่าวในการต่อยอดจนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ภายใต้ชื่อ SMART Molecules ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติเทคโนโลยีของสารเพิ่มคุณภาพ (Additives) ครั้งสำคัญ โดยผสานการทำงานร่วมกันของสารทำความสะอาดขั้นสูงเพื่อการคงประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องยนต์ไปพร้อมกับป้องกันการเกิด LSPI ได้อย่างดีเยี่ยม ร่วมด้วยสารต้านทานการสึกหรอคุณภาพสูงพิเศษเพื่อการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดโดยเฉพาะบริเวณชุดขับเคลื่อนวาล์วและชิ้นส่วนที่ต้องรับงานหนักต่อเนื่องยาวนาน

  NEW ‘PERFORMA’ มาตรฐานใหม่ของน้ำมันเครื่องแห่งอนาคต ผสานนวัตกรรม SMART Molecule ภายใต้แพลตฟอร์ม EVOTEC Technology

  สำหรับน้ำมันเครื่องเบนซินกลุ่ม PERFORMA สูตรใหม่ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด ประกอบด้วย PERFORMA SUPER SYNTHETIC เบอร์ SAE 0W-20 และ 0W-30 รวมทั้ง PERFORMA SYNTHETIC ECO CAR SAE 0W-20 ซึ่งทั้งหมดมาพร้อมมาตรฐาน API SP และ ILSAC GF-6A ผสานด้วยนวัตกรรม SMART Molecule เพื่อตอบโจทย์แนวคิดด้าน 3 E Benefit ภายใต้แพลตฟอร์ม EVOTEC Technology ได้อย่างครบถ้วนในทุกมิติ

  PERFORMA SUPER SYNTHETIC SAE 0W-20 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% พัฒนาพิเศษเพื่อรองรับเครื่องยนต์เบนซินสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ที่เป็นระบบฉีดตรง (GDI) เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีล่าสุด EVOTEC ผสานประสิทธิภาพสูงสุดร่วมกับ SMART Molecules จึงให้การปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม ลดปัญหาการชิงจุดระเบิดที่รอบต่ำ (LSPI) ในเครื่องยนต์ติดเทอร์โบ โดดเด่นในด้านความเสียดทานต่ำและฟิล์มแข็งแรง จึงให้การหล่อลื่นที่รวดเร็วและตอบสนองต่ออัตราเร่งในระดับขีดสุด พร้อมการทำความสะอาดเครื่องยนต์อย่างเต็มรูปแบบ เต็มสมรรถนะ ให้พลังและประสิทธิภาพในการขับขี่ที่เหนือชั้น

  PERFORMA SUPER SYNTHETIC 0W-30 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% พัฒนาพิเศษเพื่อรองรับเครื่องยนต์เบนซินสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ที่เป็นระบบฉีดตรง (GDI) เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีล่าสุด EVOTEC ผสานประสิทธิภาพสูงสุดร่วมกับ SMART Molecules จึงให้การปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม ลดปัญหาการชิงจุดระเบิดที่รอบต่ำ (LSPI) ในเครื่องยนต์ติดเทอร์โบ โดดเด่นในด้านความแข็งแรงของฟิล์มน้ำมัน ช่วยป้องกันการสึกหรอโดยเฉพาะในชุดขับเคลื่อนวาล์วได้ดียิ่งขึ้นทันทีที่สตาร์ทจนถึงรอบความเร็วสูงเครื่องยนต์ร้อนจัด พร้อมการทำความสะอาดเครื่องยนต์อย่างเต็มรูปแบบ เต็มสมรรถนะ เตรียมพร้อมรับการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบในทุกสถานการณ์

  PERFORMA SYNTHETIC ECO CAR SAE 0W-20 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% พัฒนาพิเศษสำหรับเครื่องยนต์ของรถอีโคคาร์ทั้งหัวฉีดแบบทั่วไป (PFI) และแบบฉีดตรง (GDI) ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด EVOTEC ผสานประสิทธิภาพสูงสุดร่วมกับ SMART Molecule จึงให้การปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม ลดปัญหาการชิงจุดระเบิดที่รอบต่ำ (LSPI) ในเครื่องยนต์ติดเทอร์โบ โดดเด่นในด้านความเสียดทานต่ำพิเศษ ช่วยลดภาระเครื่องยนต์และให้การประหยัดเชื้อเพลิงในระดับขีดสุด เพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดเครื่องยนต์สูงสุด ตอบสนองทุกสภาวะการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองอย่างเต็มรูปแบบ

  ค้นพบการตอบสนองการขับขี่ที่ดีกว่า พร้อมสัมผัสประสิทธิภาพที่เหนือชั้นของน้ำมันเครื่อง NEW ‘PERFORMA’ ได้แล้ววันนี้ที่ PTT Station หรือที่ FIT Auto ทุกสาขา ทั่วประเทศ