Thursday, June 23, 2022
More

  การส่งออกอาหารสดข้ามพรมแดนหดตัวสูงถึง 38.1% จากความอ่อนไหวด้านระยะเวลาขนส่ง

  ส่งออกอาหารสด ผักและผลไม้ หดตัวสูงถึง 38.1% เนื่องจากมีความอ่อนไหวด้านระยะเวลาขนส่งอย่างมาก

  อาหารสด ผักและผลไม้ ได้รับผลกระทบจากมาตรฐานความปลอดภัยใหม่

  ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยว่า COVID-19 ทำให้ 4 เดือนแรกของปี 2563 การค้าชายแดนและผ่านแดนไทยมีมูลค่าลดลงมาอยู่ที่ 209,231 ล้านบาท หดตัว 10.6% โดยเฉพาะการส่งออกอาหารสด ผักและผลไม้ที่หดตัวสูงถึง 38.1% เนื่องจากมีความอ่อนไหวด้านระยะเวลาขนส่งอย่างมาก ขณะที่อาหารแปรรูปยังขยายตัวที่ 2.0%


  นอกจากนี้ การส่งออกอาหารในภาพรวมยังต้องเผชิญกับต้นทุนการขนส่งที่ไม่แน่นอนในการรับมือกับมาตรการเฉพาะหน้าอย่างการคัดกรองบุคคลข้ามแดนที่มีผลอย่างมากต่อการขนส่ง รวมถึงมาตรการความปลอดภัยอื่นๆ ที่จะส่งผลในระยะต่อไปจนกลายเป็นวิถีการขนส่งข้ามแดนรูปแบบใหม่ หรือนิวนอร์มัล

  ทั้งนี้ การส่งออกอาหารผ่านชายแดนในปี 2563 อาจไม่ราบรื่นตลอดทั้งปี เนื่องจากการส่งออกอาหารสด ผักและผลไม้คิดเป็นสัดส่วนถึง 30% ของการส่งออกอาหารผ่านชายแดน อีกทั้งสินค้าเกือบทั้งหมดมีปลายทางอยู่ที่เวียดนามและจีน ซึ่งต้องขนส่งผ่าน สปป.ลาว และต้องปรับตัวรับมือกับบางมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้าอาหารสดที่ต้องแข่งกับเวลา รวมทั้งการปรับตัวในระยะยาวให้พร้อมรับมือกับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภคซึ่งนานาประเทศจะให้ความสำคัญมากขึ้นในระยะข้างหน้า

  อย่างไรก็ดี วิกฤติ COVID-19 ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าวิถีปฏิบัติของการขนส่งสินค้าทางบกภายในภูมิภาคแบบเดิมยังไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการขนส่งสะดุดอย่างมาก ซึ่งเป็นโจทย์สำคัญของภาครัฐที่ต้องเร่งผลักดันลดอุปสรรคในการขนส่งสินค้าในภูมิภาคให้สามารถเชื่อมโยงกันในทางปฏิบัติได้ทุกเส้นทาง เพื่อบรรเทาปัญหาจากความไม่แน่นอนหากไวรัสกลับมาลุกลามอีกครั้ง อาทิ การเจรจาให้แต่ละประเทศอะลุ่มอล่วยกฎระเบียบภายในเพื่อให้ทุกประเทศได้ประโยชน์ร่วมกันในการขนส่งสินค้า