Wednesday, September 27, 2023
More

  ธุรกิจ Food Delivery เตรียมจัดส่งอาหารแบบไร้ขยะพลาสติก หลังโควิด-19 คลี่คลาย

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกลุ่มธุรกิจ Food Delivery ลดขยะพลาสติกจากบริการรับส่งอาหาร หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

  เตรียมจัดทำมาตรการจัดการขยะพลาสติกจาก Food Delivery ในระยะเร่งด่วน

  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมาย กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ให้จัดทำ (ร่าง) มาตรการการจัดการขยะพลาสติกจากการใช้บริการส่งอาหาร (Food Delivery) ในระยะเร่งด่วนเมื่อสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ และเมื่อรัฐบาลได้ประกาศการเตรียมการผ่อนคลายมาตรการระยะ 5 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกจำเป็นต้องมีการเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามโรดแมพการจัดการขยะพลาสติก พ.. 2561 – 2573


  คพ. ดึง Food Delivery ทำ MOU สร้างความต่างด้วยบริการรับส่งอาหารแบบไร้ขยะ

  นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการแพลตฟอร์มบริการส่งอาหารเพื่อหาแนวทางความร่วมมือการจัดการขยะพลาสติก จำนวน 2 ครั้ง โดยเสนอให้มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างภาครัฐและเอกชน อาทิ Grab Food, Line Man, GET Food, Food Panda, Lalamove, Pizza Hut

  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือขับเคลื่อนการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว สร้างความต่างด้วยบริการรับส่งอาหารแบบไร้ขยะ แต่ยังคงรักษาความพอใจต่อลูกค้า ด้วยการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ โดยการเก็บค่ามัดจำกล่องอาหารที่สามารถใช้ซ้ำ โดยเงินมัดจำจะถูกคืนให้เมื่อมีการส่งคืนกล่องใส่อาหารภายในเวลาที่กำหนด หรือเลิกการคิดค่ากล่องอาหารเมื่อสั่งอาหารครบจำนวนครั้งที่กำหนด

  ภาชนะบรรจุต้องมีความปลอดภัยต่อสุขอนามัย และใช้ซ้ำได้หลายครั้ง

  ทั้งนี้ภาชนะบรรจุอาหารที่เลือกใช้จะต้องมีความปลอดภัยต่อสุขอนามัยสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งหลังจากนั้นจะถูกนำไปรีไซเคิลซึ่งจะเป็นการลดการใช้ทรัพยากร

  อย่างไรก็ตาม นายประลอง ดำรงค์ไทย กล่าวว่า การสร้างทางเลือกการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ แม้ทางเลือกนี้ไม่อาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลูกค้าอย่างทันทีทันใด หรืออาจไม่ได้ความสมบูรณ์แบบที่นำไปสู่การสร้างขยะเป็นศูนย์ แต่เป็นแนวทางหนึ่งที่จะรองรับธุรกิจบริการอาหารส่งถึงบ้าน หรือฟู้ดเดลิเวอรี่ ที่จะเติบโตยิ่งขึ้นทั้งในอนาคต แต่ไม่ก่อปัญหาขยะพลาสติกและทำลายสิ่งแวดล้อม