Thursday, April 25, 2024
More

  การบินไทยพร้อมเปิดเที่ยวบินพิเศษ กรุงเทพฯ-ลอนดอน ส.ค. นี้ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการเที่ยวบินพิเศษเส้นทาง กรุงเทพฯ–ลอนดอน 3 เที่ยวบิน ในเดือนสิงหาคม 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางสู่สหราชอาณาจักร และรับผู้โดยสารชาวไทยในสหราชอาณาจักรที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย

  การบินไทยให้บริการเที่ยวบินพิเศษ จากกรุงเทพฯ สู่ลอนดอน สหราชอาณาจักร

  นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทยให้บริการเที่ยวบินพิเศษจากกรุงเทพฯ สู่ลอนดอน สหราชอาณาจักร สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทาง อาทิ นักเรียนไทยที่ต้องการเดินทางไปเรียน ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในสหราชอาณาจักรที่ตกค้าง และต้องการเดินทางกลับประเทศ หรือนักธุรกิจ เป็นต้น


  โดยจัดเที่ยวบินที่ ทีจี 916 เส้นทาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน จำนวน 3 เที่ยวบิน ในวันที่ 9 วันที่ 16 และวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 12.50 น. ถึงลอนดอน เวลา 19.10 น. (เวลาท้องถิ่น) ด้วยบริการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการทำ Physical Distancing ในทุกขั้นตอนการโดยสาร พร้อมทั้งมีการเน้นย้ำให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดขณะปฏิบัติหน้าที่

  สำหรับเที่ยวบินขากลับ เส้นทาง ลอนดอน-กรุงเทพฯ บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศปฏิบัติภารกิจรับคนไทยกลับบ้านอย่างต่อเนื่อง

  ผู้โดยสารที่เดินทางถึงลอนดอน ต้องมีการกักตนเองอยู่ในที่พัก 14 วัน

  ตามที่รัฐบาลของสหราชอาณาจักร ประกาศมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามายังสหราชอาณาจักร ต้องมีการกักตนเองอยู่ที่พัก 14 วัน (Self-Isolating) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 และประเทศไทยอยู่ในรายชื่อประเทศที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ดังนั้น ผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางถึงลอนดอน ต้องมีการกักตนเองอยู่ในที่พัก 14 วัน ตามมาตรการของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษได้ที่ https://www.gov.uk/foreign-travel-advice

  ทั้งนี้ บริษัทฯ จำหน่ายเป็นบัตรโดยสารเที่ยวเดียว เส้นทาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน มีที่นั่งจำนวนจำกัด ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร พร้อมกรอกข้อมูลการเดินทางตามข้อกำหนดของสหราชอาณาจักร ได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com/https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk และที่สำนักงานขายการบินไทย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง