Saturday, June 10, 2023
More
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  ทีเส็บ ผุดแคมเปญส่งเสริมไมซ์ในประเทศ ดันเอกชนจัดประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า

  ทีเส็บ เปิดตัวโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” ให้งบสนับสนุนเร่งรณรงค์องค์กรเอกชนจัดประชุมสัมมนา และให้รางวัลพนักงานเดินทางในประเทศ หวังช่วยเหลือผู้ประกอบการ กระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ตลาดไมซ์จากต่างประเทศยังไม่สามารถเดินทางได้

  โควิด-19 กระทบการเดินทางของนักธุรกิจไมซ์ต่างประเทศ

  นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคกลางและภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทั่วโลกที่ยังคงรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักธุรกิจไมซ์ โดยเฉพาะกลุ่มประชุมสัมมนาจากต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางเข้ามาทำกิจกรรมในประเทศไทยได้ อีกทั้งจากนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมหน่วยงานรัฐและเอกชนจัดประชุม อบรมสัมมนา และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนอกสถานที่ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมในประเทศ


  โครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” ดันเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจไทย กระจายรายได้สู่ชุมชน กว่า 235 ล้านบาท

  ทีเส็บ จึงเร่งจัดทำโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” เพื่อส่งเสริมหน่วยงานรัฐ และเอกชนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และกระจายรายได้ไปยังชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ผ่านการจัดประชุมสัมมนาในประเทศ โดยให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงาน กับองค์กร บริษัท และผู้ประกอบการไมซ์ที่มีแผนจะจัดประชุม (Meetings) การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) งานสัมมนา (Seminars) การอบรม (Training) กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Outing) หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ใช้สถานที่ในประเทศ ตั้งเป้ามีหน่วยงานสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 534 กลุ่ม สร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 235 ล้านบาท

  เตรียมสนับสนุนงบประมาณเอกชน และธุรกิจไมซ์ ในรูปแบบบัตรกำนัล สูงสุด 30,000 บาทต่อกลุ่ม

  โดยคุณสมบัติของผู้รับการสนับสนุน คือ องค์กรเอกชน หรือบริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์  (Destination Management Company (DMC) บริษัทรับจัดประชุม บริษัทนำเที่ยว โรงแรมหรือสถานที่จัดงาน ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ ที่อยู่ภายใต้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งโรงแรมหรือสถานที่จัดงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Thailand MICE Venue Standard (TMVS) หรือ ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) หรือ นิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย อาทิ องค์กรและสมาคมที่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และมหาวิทยาลัยเอกชน

  เงื่อนไขการสนับสนุนแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

  1. สนับสนุนงบประมาณในรูปแบบบัตรกำนัล (Voucher) ไม่เกิน 15,000 บาทต่อกลุ่ม สำหรับการจัดกิจกรรมเป็นเวลา 1 วัน (ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง)

  2. สนับสนุนงบประมาณในรูปแบบบัตรกำนัล (Voucher) ไม่เกิน 30,000 บาทต่อกลุ่ม สำหรับการจัดกิจกรรมอย่างน้อยเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน

  ทั้งนี้ สามารถจัดกิจกรรมนอกสถานที่ตั้งขององค์กรภายในจังหวัดหรือข้ามจังหวัด และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 30 คนต่อกลุ่ม โดยขอรับการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และจะต้องยื่นขอรับการสนับสนุนล่วงหน้า 10 วันก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรม และจัดกิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

  อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สนใจขอรับการสนับสนุนโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaimiceconnect.com หรือ ติดต่อผ่าน Facebook : Thaimiceconnect  หรือ Line : @thaimiceconnect และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 0 2021 5515