Wednesday, December 7, 2022
More

  ไทยติดอันดับ 61 ประเทศที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตมือถือสูงสุดในโลก

  รายงาน Digital 2020 in July Global Statshot Report จาก We are Social ซึ่งเป็นการรายงานสรุปภาพรวมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 พบความน่าสนใจต่าง ๆ ดังนี้

  ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตร้อยละ 83 เสิร์ชหาวิธีคลายเครียดช่วงล็อกดาวน์

  เริ่มจากการเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต พบว่าสิ่งที่ผู้ใช้งานทั่วโลกสนใจที่สุดจะเป็น วิธีการที่จะสามารถอยู่ในบ้านได้โดยไม่เครียดมาก หรือวิธีการรับมือกับการล็อกดาวน์ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ตามมาการเสิร์ชหาข้อมูลต่าง ๆ 5 อันดับแรกดังนี้


  ร้อยละ 83 เสิร์ชหาวิธีคลายเครียดในช่วงล็อกดาวน์จากโควิด-19

  ร้อยละ 76 เสิร์ชหาวิธีการสอนหนังสือให้ลูก

  ร้อยละ 74 เสิร์ชหาวิธีการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนและครอบครัว

  ร้อยละ 67 เสิร์ชหาวิธีการปรับตัวต่าง ๆ สำหรับการทำงาน

  ร้อยละ 65 เสิร์ชหาวิธีพูดคุยและสร้างสัมพันธ์กับลูก

  ไทยอันดับ 61 ประเทศที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตมือถือสูงสุดในโลก

  มาที่ในส่วนของไทย เริ่มจากความเร็วโดยเฉลี่ยของอินเทอร์เน็ตมือถือของผู้ใช้งานในประเทศไทย พบว่าอยู่ที่ 33.0 Mbps ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับความเร็วโดยเฉลี่ยของอินเทอร์เน็ตทั่วโลกที่ 34.7 Mbps

  ไทยครองที่ 3 ประเทศที่มีเน็ตบ้านแรงสุดในโลก

  ในขณะที่เน็ตบ้านของประเทศไทยมีความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 171.36 Mbps ซึ่งมีความเร็วเป็นอันดับ 3 ของโลก โดย 5 ประเทศแรกที่มีความเร็วเฉลี่ยของอินเทอร์เน็ตบ้านสูงสุดจะเป็น

  1.สิงคโปร์ 208.16 Mbps

  2.ฮ่องกง 192.09 Mbps

  3.ไทย 171.36 Mbps

  4.สวิตเซอร์แลนด์ 164.32 Mbps

  5.โรมาเนีย 163.54 Mbps

  ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในไทย 68% ยอมจ่ายเงินเพื่อ Digital Content

  และในส่วนของข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตจะพบว่ามีผู้ใช้งานไทยมากถึง 68% ที่ยอมจ่ายเงินเพื่อ Digital Content ต่าง ๆ ทั้งแอปพลิเคชันหนัง เพลง เกม ฯลฯ ซึ่งหากลงลึกไปถึงกลุ่มผู้ใช้งานจะพบว่าคนอายุ 25-34 ปี มีสัดส่วนการใช้เงินจ่ายเพื่อรับชม Digital Content สูงสุด ตามมาด้วยอายุ 16-24 ปี, 35-44 ปี, 45-54 ปี, และ 55-64 ปี   

  ZOOM มียอดการใช้งานมากถึง 300 ล้านครั้ง/วัน ช่วงครึ่งแรกของปี 63

  ในส่วนของการทำงานนั้น พบว่า 4 แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมที่สุดสำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ที่ผ่านมามีดังนี้

  1.ZOOM มีการใช้งาน 300 ล้านครั้ง/วัน

  2.Google Meet มีการใช้งาน 100 ล้านครั้ง/วัน

  3.Microsoft Teams มีการใช้งาน 75 ล้านครั้ง/วัน

  4.Skype มีการใช้งาน 40 ล้านครั้ง/วัน