Sunday, May 26, 2024
More

  บริษัท 73% วางแผนกลยุทธ์ระยะยาว มีแผนรวมพื้นที่ทำงานแบบยืดหยุ่นในอนาคต

  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้สำนักงานเปลี่ยนไปในเรื่องพื้นที่และการใช้พื้นที่ นโยบายเกี่ยวกับพนักงาน ทัศนคติของผู้นำ และการประเมินผลการทำงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งให้ตลาดสำนักงานต้องปรับเปลี่ยนจุดยืนที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ยืดหยุ่นและสถานที่ทำงานที่เปลี่ยนไปตามลักษณะการทำงาน

  พื้นที่การทำงานในแบบสำนักงานมีความพร้อมน้อยกว่าในการรับมือล็อกดาวน์

  ซีบีอาร์อี ประเทศไทย เปิดเผยว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นบททดสอบความสามารถของบริษัท ในการปรับตัวในเข้ากับสถานการณ์ ในพื้นที่สำนักงานที่มีความยืดหยุ่นที่ ได้นำกลยุทธ์ด้านการจัดพื้นที่ มาปรับเปลี่ยนได้อย่างราบรื่น สถานการณ์ดังกล่าวกลายเป็นบทเรียนที่ยากสำหรับองค์กรที่มีพื้นที่ในรูปแบบสำนักงานดั้งเดิม ซึ่งมีความพร้อมน้อยกว่าหากจะต้องรับมือในมาตรการกักตัวหรือการล็อกดาวน์ของภาครัฐ


  ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทที่ไม่ยืดหยุ่นในเรื่องรูปแบบการทำงานต้องประสบกับความยากลำบากในการหาสถานที่หรือโยกย้ายพนักงานที่ทำงานประจำสำนักงานและการดำเนินงานต่างๆ ตามนโยบายการทำงานที่บ้าน อีกทั้งการแพร่ระบาดขอโควิด-19 จะต้องคำนึงถึงความสำคัญของการจัดทำประวัติพนักงานอีกด้วย ว่าพนักงานคนไหนจำเป็นจะต้องทำงานในสำนักงานมากที่สุด

  41% ให้ความเห็นว่าความสำคัญของพื้นที่สำนักงานลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

  ความต้องการพื้นที่สำนักงานและกลยุทธ์ด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารองค์กรจะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ โดย ซีบีอาร์อี ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เช่าพื้นที่สำนักงานทั่วโลกในปี 2563 พบว่า

  – 41% เห็นว่าความสำคัญของพื้นที่สำนักงานลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

  – 38% เห็นว่ายังคงมีความสำคัญเหมือนเดิม

  ซึ่งความต้องการในการใช้งานของพื้นที่ ขึ้นอยู่กับการต้องการทำงานและปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานบุคคล มากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของทุกสังคมนั้นเป็นส่วนสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

  องค์กร 73% มีแผนรวมพื้นที่การทำงานแบบยืดหยุ่นไว้ในอนาคต

  การเปลี่ยนพื้นที่ทำงานเป็นการปรับเปลี่ยนการออกแบบและการใช้พื้นที่มากกว่าเรื่องปริมาณพื้นที่ที่ต้องการใช้ หมายถึงการเปลี่ยนนิยามของงานที่สำนักงานและงานที่ทำได้ที่บ้าน และสร้างสำนักงานที่ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงในการทำงานหรือสำนักงานแบบไฮบริดที่สอดคล้องกับนโยบายพนักงาน จากการสำรวจว่า บริษัทต่างๆ กำลังพิจารณากลยุทธ์ระยะยาว

  – 70% เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีในการกำหนดกลยุทธ์ระยะยาวด้านอสังหาฯ ท่ามกลางวิฤกตการแพร่ระบาดโควิด-19

  – 73% มีแผนที่จะรวมพื้นที่ทำงานแบบยืดหยุ่นไว้ในกลยุทธ์ในอนาคต

  แนวโน้มสู่สถานที่ทำงานที่เปลี่ยนไป ตามลักษณะการทำงานจะเป็นดีเอ็นเอกลยุทธ์สำหรับสำนักงานในอนาคต การสร้างทางเลือกพื้นที่ ปัจจุบัน ทัศนคติของผู้นำองค์กรหลายรายเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดพื้นที่ทำงานมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนการให้พื้นที่ส่วนตัวแก่พนักงานไปสู่การมองหาทางเลือกเพื่อปรับเปลี่ยนและออกแบบพื้นที่ทำงานใหม่ รวมถึงปรับนโยบายที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยืดหยุ่นด้วย