Saturday, February 24, 2024
More

  ญี่ปุ่นออกเงินทุน 6.9 ล้านดอลลาร์ให้ 4 โครงการของ UNEP ฟื้นฟูปัญหามลพิษพลาสติก

  โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ร่วมกับประเทศญี่ปุ่นจัดการปัญหามลพิษพลาสติก และการฟื้นตัวของระบบนิเวศหลังความขัดแย้งในอิรัก และซูดานใต้

  ญี่ปุ่นจะออกเงินทุน 6.9 ล้านดอลลาร์ หนุน UNEP แก้ปัญหามลพิษพลาสติก

  โดยทางประเทศญี่ปุ่นจะออกเงินทุนจำนวน 6.9 ล้านดอลลาร์ให้กับโครงการของ UNEP ทั้งหมด 4 โครงการ และส่วนหนึ่งของเงินทุนจะถูกแบ่งไปสนับสนุน โครงการ CounterMEASURE ของ UNEP ในระยะที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะพลาสติกในแม่น้ำสายสำคัญของทวีปเอเชียผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ


  และในระยะแรกของโครงการได้มีการทดลองใช้เทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อติดตามมลพิษพลาสติกในแม่น้ำโขง และแม่น้ำคงคาไปยังแหล่งกำเนิด จนทำให้โครงการสามารถเสนอแนะนโยบายที่เป็นรูปธรรมต่อรัฐบาลเพื่อช่วยลด ปริมาณมลภาวะพลาสติกที่รั่วไหลลงสู่แม่น้ำทั้งสองแห่งได้

  ต่อยอดการแก้ปัญหามลพิษพลาสติกในแม่น้ำโขง และแม่น้ำคงคา

  ส่วนโครงการ CounterMEASURE ระยะที่สองจะเป็นการต่อยอดการทำงานในเขตลุ่มแม่น้ำโขง และแม่น้ำคงคาจากระยะที่หนึ่ง ขณะเดียวกันจะขยายพื้นที่การทำงานไปยังประเทศศรีลังกาด้วย โดยนอกจากการศึกษาต้นกำเนิดของขยะพลาสติกในแม่น้ำแล้ว ทางโครงการจะทำการศึกษาเพิ่มเติมไปถึงผลกระทบของมลพิษพลาสติกที่มีต่อสัตว์ป่า โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่มีการอพยพถิ่นฐาน

  ทั้งเงินทุนก้อนที่สองภายใต้ความร่วมมือนี้ จะถูกแบ่งไปสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการจัดการ และบำบัดขยะพลาสติกทั่วเอเชีย โดยศูนย์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศของ UNEP จะเป็นผู้นำในการทำงานเพื่อมองหาวิธีปรับใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการจัดการขยะพลาสติกอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  โควิด-19 ดันปริมาณขยะทะเลเพิ่มสูงต่อเนื่อง

  อิงเกอร์ แอนเดอสัน ผู้อำนวย UNEP เผยว่า “การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก และปริมาณขยะพลาสติกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทำให้ความเร่งด่วนในการค้นหาวิธีการแก้ปัญหาวิกฤตของมลพิษพลาสติกเพิ่มขึ้นตามไปด้วย การสนับสนุน และความเชี่ยวชาญของญี่ปุ่นในการจัดการขยะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรที่มีความมุ่งมั่น และเชื่อถือได้มานานของ UNEP และเรายินดีที่จะกระชับความร่วมมือนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น”

  แบ่งเงินทุนไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในซูดานใต้

  เงินช่วยเหลือของญี่ปุ่นอีกส่วนหนึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้จะถูกใช้เพื่อส่งเสริมโครงการ MARINE ของญี่ปุ่นเอง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์โอซาก้า Blue Ocean ที่มีเป้าหมายลดมลภาวะพลาสติกทางทะเลให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593 ซึ่งได้ประกาศในการประชุมสุดยอด G20 ที่โอซาก้า เมื่อปี 2562

  และเงินทุนภายใต้ความร่วมมือก้อนสุดท้ายจะนำไปช่วยทำความสะอาดที่อยู่อาศัยและรีไซเคิลขยะตามบ้าน และสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในอิรัก โดยโครงการนี้จะมุ่งช่วยเหลือผู้ที่กลับมาในเขตคอร์คุก นอกจากนั้นจะแบ่งเงินทุนไปช่วยเหลือเกษตรกร คนเลี้ยงแกะ และผู้พลัดถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในซูดานใต้ด้วย

  อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากเงินทุนจำนวน 6.9 ล้านดอลลาร์ ญี่ปุ่นยังจะให้การสนับสนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม (Environment Fund) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ UNEP เป็นจำนวน 1.94 ล้านดอลลาร์ โดยกองทุนสิ่งแวดล้อมนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ประเทศต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ