Thursday, April 25, 2024
More

  โควิด-19 ทำตลาดงานรองรับไม่เพียงพอ บัณฑิตจบใหม่กว่า 4.9 แสนคนเสี่ยงว่างงานถาวร

  กกจ. เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในประเทศ รวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่จำนวน 493,875 คน เนื่องจากแนวโน้มตลาดรองรับไม่เพียงพอ จึงเร่งหาแนวทางให้บัณฑิตใหม่เข้าสู่ระบบการจ้างงาน

  บัณฑิตจบใหม่กว่า 4.9 แสนคน เสี่ยงเข้าสู่การว่างงานถาวร

  นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า เผยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในประเทศ รวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ จำนวน 493,875 คน เนื่องจากแนวโน้มตลาดรองรับไม่เพียงพอ จึงต้องเร่งหาแนวทางให้บัณฑิตใหม่เข้าสู่ระบบการจ้างงาน ขณะเดียวกันหลายภาคส่วนกังวลเรื่องการว่างงานของบัณทิตจบใหม่ โดยเฉพาะการเข้าสู่การว่างงานถาวร กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งหามาตรการ และนโยบายเพื่อตอบโจทย์ปัญหาว่างงานเหล่านี้


  ชวนบัณฑิตจบใหม่ เลือกทำงานในรูปแบบ part-time

  ซึ่งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้รูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนไป นอกจากจะมีการปิดกิจการ ลดขนาดองค์กร สถานประกอบการหลายแห่งยังได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานจากเต็มเวลา เป็นการจ้างงานแบบ Part-time ประกอบกับรูปแบบการทำงานของคนรุ่นใหม่ได้เปลี่ยนไป รับงานอิสระที่สามารถกำหนดเวลาการทำงานได้เป็นบางช่วงเวลา จึงอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือก หากบัณทิตจะเลือกทำงานในรูปแบบ part-time ซึ่งขณะนี้ กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งตำแหน่งงาน part-time จำนวน 2,396 อัตรา คือ

  1.แรงงานด้านการผลิต

  2.พนักงานจัดส่งสินค้าอื่นๆ

  3.เจ้าหน้าที่เก็บเงิน, แคชเชียร์

  4.เจ้าหน้าที่ขนส่งอื่นๆ

  5.พนักงานขาย  และผู้นำเสนอสินค้าอื่นๆ

  6.แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ, แรงงานทั่วไป

  7.พนักงานขายทอดตลาด

  8.เจ้าหน้าที่สินเชื่อ, เจ้าหน้าที่การเงิน

  9.ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ

  10.พนักงานขายสินค้า(ประจำร้าน), พนักงานขายของหน้าร้าน

  โดยสามารถสมัครงานได้ทาง เว็บไซต์ http://smartjob.doe.go.th และ ณ อาคาร 3 ชั้น หน้ากระทรวงแรงงาน หรือ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือ ติดตามตำแหน่งงานว่าง Part-time ได้ทาง Facebook Fanpage : เสิร์ฟงานด่วน

  โควิด-19 ทำให้นายจ้างทั่วโลกมีปริมาณงานที่ลดลง

  นอกจากนี้ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลกระทบของโควิด-19 ทำให้นายจ้างมีปริมาณงานที่ลดลง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก อย่างไรก็ดี รัฐบาลตระหนักว่าหากแรงงานในประเทศ ไม่มีงานทำย่อมส่งผลต่อการใช้จ่ายของคนในประเทศ และอาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อไป ถึงภาคส่วนอื่นๆ รัฐบาลจะเร่งหามาตรการและแนวทาง ที่ให้ผลดีที่สุดกับพี่น้องแรงงาน เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และทำให้ประชาชนผู้ว่างงานได้กลับมามีงานทำและรายได้