Thursday, April 25, 2024
More

  ไทยตั้งเป้าเป็น Medical Hub และศูนย์กลางส่งออกเครื่องมือแพทย์แห่งอาเซียนปี 63

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยคาดการณ์ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพของประเทศไทย

  อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยอาจพุ่งถึง 1.2 แสนล้านบาท

  โดยมูลค่านำเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ปี 2562 พบว่ามีการนำเข้า 69,746 ล้านบาท และส่งออก 106,358 ล้านบาท ทั้งยังเผยว่าจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะทำให้เครื่องมือแพทย์และสุขภาพมียอดขายพุ่งไปถึง 120,000 ล้านบาท คิดเป็นยอดขายจากผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย 20,000 ล้านบาท หรือประมาณ 17% มีผู้ผลิต 814 ราย และยอดขายจากการนำเข้ามา 100,000 ล้านบาท หรือประมาณ 83% มีผู้นำเข้า 4,884 ราย


  ไทยตั้งเป้าเป็น Medical Hub และศูนย์กลางส่งออกเครื่องมือแพทย์ในปี 63

  ขณะที่ด้านของวิจัยกรุงศรี เผยว่าปัจจัยหนุนที่ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ของไทยในช่วงปี 2562-2564 มีแนวโน้มเติบโตในอัตราเฉลี่ย 8.0-10.0% ต่อปี เกิดจากนโยบายรัฐที่ตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็น Medical Hub และศูนย์กลางส่งออกเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2563

  ขณะที่การเจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้นของคนไทย โดยเฉพาะจากโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน อีกทั้ง จำนวนผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์ตรวจวินิจฉัยโรคที่ทันสมัย และใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น

  ขณะที่ผู้ป่วยต่างชาติมีแนวโน้มเข้ามาใช้บริการในไทยเพิ่มขึ้น จากความเชื่อมั่นในมาตรฐานการรักษา และการเติบโตของกลุ่ม Expatriate และ Medical Tourists ตลอดจนแผนขยายการลงทุนของธุรกิจโรงพยาบาลทั้งการสร้างใหม่ และการขยายพื้นที่ให้บริการทำให้ความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น

  “กลุ่มคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร” ความร่วมมือที่ได้รับการหนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  โดยคุณโฆษิต กรีพร กรรมการผู้จัดการบริษัท เวลเมท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะประธานกลุ่มคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร อธิบายว่าประเทศไทยมีกลุ่มนักธุรกิจที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์ แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ทางการแพทย์จำนวนมาก ทั้งในระดับธุรกิจองค์กรใหญ่ ธุรกิจ SME ขนาดกลาง และขนาดย่อย แต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้รวมกลุ่มกันทำ ซึ่งกลุ่มคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร เป็นการรวมตัวของกลุ่มธุรกิจเครื่องมือแพทย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลา 3 ปี

  เครื่องมือแพทย์ของไทยยังเน้นผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก

  อย่างไรก็ตาม การผลิตเครื่องมือแพทย์ของไทยยังเน้นผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก โดยมูลค่าการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ในประเทศ และส่งออกมีสัดส่วนที่ 30:70 ซึ่งเครื่องมือแพทย์ที่ไทยผลิตส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานเน้นการผลิตที่ใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก จำแนกตามการใช้งาน ดังนี้

  1.กลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ มีผู้ผลิต 41% อาทิ ถุงมือยางทางการแพทย์ หลอดสวน และหลอดฉีดยา

  2.กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มีผู้ผลิต 23% อาทิ เตียงผู้ป่วย เตียงตรวจ และรถเข็นผู้ป่วย

  3.กลุ่มชุดน้ำยาและชุดวินิจฉัยโรค มีผู้ผลิตเพียง 5% ส่วนใหญ่ร่วมทุนกับต่างชาติมาลงทุนในไทย อาทิ น้ำยาตรวจโรคเบาหวาน โรคไต โรคตับอักเสบ เป็นต้น

  ซึ่งคุณโฆษิต ยังกล่าวต่อว่ากลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องมือแพทย์ สามารถเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ได้ ถ้าดำเนินการในเรื่องเหล่านี้

  – สร้างความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจกับสถาบันการศึกษา

  – ยกระดับความสามารถในเชิงวิศวกรรมทางการแพทย์ของไทยที่ยังไม่สามารถนำเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้ได้

  – ลดการแข่งขัน

  – สนับสนุนให้โรงพยาบาลในประเทศไทยเชื่อมั่นและหันมาใช้เครื่องมือทางการแพทย์ของไทยมากขึ้น

  – ลดค่าใช้จ่าย ภาษีต่าง ๆ เพราะขณะนี้ผู้ประกอบการธุรกิจในแวดวงนี้ มีความต้องการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง แต่ต้องมาติดปัญหาการตรวจสอบมาตรฐาน เนื่องจากในประเทศมีศูนย์ทดสอบน้อย ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทำให้ต้องไปส่งตรวจสอบต่างประเทศ

  ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในไทย จึงผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ใช้วัสดุของไทย ไม่ได้มีการนำเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้ และไม่ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ต้องนำไปบรรจุในร่างกายของคน เพราะถ้าเป็นเครื่องมือที่ต้องนำไปใช้ในร่างกายของคนจะมีตรวจสอบมาตรฐานหลายอย่าง และค่าใช้จ่ายสูงมาก

  “เมื่อหลายโรงพยาบาลมีการเตรียมพร้อม ต้องการเครื่องมือแพทย์ที่สามารถซื้อหาได้ในประเทศ และภาคธุรกิจก็พร้อมที่จะลงทุน รวมถึงการพัฒนาการแพทย์ทางไกล หรือ เทเลเมดิซีน (Telemedicine) ที่ต้องใช้เทคโนโลยี แอปพลิเคชันต่างๆ เข้ามาช่วยทำให้การรักษาสะดวกมากขึ้น ภาครัฐจึงควรลงทุนด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ในการสร้างเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และมีการนำเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้ รวมทั้งควรลดภาระให้แก่กลุ่มธุรกิจนี้ เพิ่มศูนย์ทดสอบให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจผลิตเครื่องมือแพทย์หลุดรอดตาข่ายอุปสรรคต่าง ๆ ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางในการผลิตเครื่องมือแพทย์ครบวงจรให้ได้” คุณโฆษิต กรีพร ประธานกลุ่มคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร กล่าวทิ้งท้าย